Historia


 

Inspiratorem powstania poprzednika ZPPKK był prof. dr hab. Józef Dzieżyc, który w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, na początku lat 60-tych, zainicjował badania nad efektami produkcyjno-przyrodniczymi nawadniania roślin na polach doświadczalnych Rolniczych Zakładów Doświadczalnych w Swojcu i Samotworze.


Prof. dr hab. Józef Dzieżyc 1921-2000

 


 

Kalendarium

 • 1 września 1960 r. powołano Katedrę Rolniczego Użytkowania Terenów Zmeliorowanych
 • W roku 1971 powstał Instytut Rolniczych Podstaw Melioracji, w skład którego weszły cztery byłe katedry o kierunku przyrodniczo-rolniczym: Katedra Ekologii Roślin (którą kierowali kolejno: prof. dr hab. Eugeniusz Ralski, prof. dr hab. Włodzimierz Tymrakiewicz, doc. dr hab. Stanisław Bieszczad), Katedra Meteorologii i Klimatologii (kierowana przez prof. dr. hab. Adama Schmucka), Katedra Rolniczego Użytkowania Terenów Zmeliorowanych (kierowana przez prof. dr. hab. Józefa Dzieżyca) i Katedra Torfoznawstwa (którą kierowali kolejno: prof. dr hab. Marian Niklewski, doc. dr hab. Marian Horawski i prof. dr Stanisław Włodarczyk)
 • Instytut funkcjonował w latach 1971–1981. W tym okresie dyrektorem był prof. dr hab. Józef Dzieżyc, a zastępcą dyrektora prof. dr hab. Stanisław Bac jr.
 • W roku 1981 z instytutu wyodrębniono Katedrę Rolniczych Podstaw Melioracji oraz Katedrę Agro- i Hydrometeorologii.
 • 31 marca 1995 r. dokonano zmiany nazwy na Katedrę Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska.
 • W latach 1981–1991 kierownikiem KRPKŚ był prof. dr hab. Józef Dzieżyc
  w latach 1991–1996 prof. dr hab. Stanisław Rojek
  a od 1997 roku dr hab. Lech Nowak prof. nadzw. AR

 • W roku 2000 w skład katedry wchodziły dwa zakłady: Ekologii i Ochrony Środowiska (kierownik prof. dr hab. Władysław Buniak) oraz Nawadniania Roślin (kierownik dr hab. Zenobiusz Dmowski prof. nadzw. AR)
 • Zarządzeniem Rektora 219/2009 z 10.11.2009 r. Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska zakończyła działalność z dniem31 grudnia 2009 r.
 • Od 1.01 2010, jako Zakład Przyrodniczych Podstaw Kształtowania Krajobrazu, funkcjonuje w Instytucie Architektury Krajobrazu.

   


 

Głównymi kierunkami badawczymi Katedry Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska były:

 • współczesne trendy agrotechniki (w tym nawadniania) w warunkach rolnictwa integrowanego i intensywnego
 • efekty deszczowania roślin uprawnych
 • gospodarka wodna gleb i roślin
 • ekologia zbiorowisk naturalnych i antropogenicznych
 • czynniki przyrodnicze w regionalizacji rolnictwa
 • wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na kształtowanie plonów roślin
 • ocena stanu zagrożenia środowiska przyrodniczego (rolniczego) oraz poszukiwanie możliwości jego ochrony (gleba, woda)
 • migracja pierwiastków w zróżnicowanych warunkach siedliska rolniczego
 • ochrona środowiska rolniczego
 • wpływ składowisk odpadów na środowisko
 • wykorzystanie właściwości energetycznych odpadów
 • rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych
 • innowacyjne technologie w zagospodarowaniu odpadów.