Archiwum


rok 2011Logo SPAK - rozstrzygnięcie konkursu!


W dniach 27–28.06.2011 r. odbyło się posiedzenie Komisji nadzorującej przebieg otwartego konkursu na opracowanie znaku graficznego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, celem którego było rozstrzygnięcie konkursu.

Na konkurs wpłynęły 64 prace. Wszystkie spełniły obowiązujące warunki merytoryczne oraz techniczne.

Komisja w składzie: dr hab. J. Skalski (przewodniczący), prof. dr hab. K. Młynarczyk, dr hab. inż. arch. I. Niedźwiecka-Filipiak wyłoniła zwycięzcę oraz dwie prace wyróżnione.

Pierwsze miejsce: Anna Trepka.
Wyróżnienia: Beniamin Budyta, Paweł Mówiński.

Zobacz galerię wyróżnionych prac:

Autor: Anna Trepka Beniamin Budyta Paweł Mówiński

Protokół z posiedzenia Komisji >> Dokument nieoryginalny. Oryginał do wglądu w siedzibie SPAK.
Regulamin konkursu:Otwarty konkurs na opracowanie znaku graficznego Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu >>


"Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych" - IV ogólnopolska konferencja naukowa


W Olsztynie w dniach 27–29 czerwca 2011 roku odbędzie się IV ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych”.

Organizatorzy konferencji: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie – prof. dr hab. Józef Koc, KMiIŚR PAN, KGiChR PAN, PTIE, PT.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


XIV Forum Architektury Krajobrazu "Krajobraz od-nowa"


Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na XIV Forum Architektury Krajobrazu " Krajobraz od-nowa " 22-24 września 2011.

Celem międzynarodowej konferencji XIV Forum Architektury Krajobrazu "Krajobraz od-nowa" jest spotkanie osób i instytucji uczestniczących w tworzeniu architektury krajobrazu.

Podczas konferencji przewiduje się prezentację wyników badań i wymianę doświadczeń przy zmieniających się i ulegających ewolucji metodach i narzędziach analizy krajobrazu. Tematyka Konferencji oraz Panele dyskusyjne poświęcone będą następującym zagadnieniom:

  • Dydaktyka w architekturze krajobrazu
  • Aspekty prawne w architekturze krajobrazu
  • Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu
  • Rekultywacja krajobrazu – „Nowy” krajobraz
  • Tworzywo w krajobrazie

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej Instytutu Architektury Krajobrazu http://www.aqua.up.wroc.pl/iak/.

Z wyrazami szacunku, 
Komitet Organizacyjny XIV Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz od-nowa”.


Wystawa SAK


W ramach Festiwalu Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie (10–13 grudnia) pokazywana będzie wystawa SAK „Miejska Przestrzeń Publiczna”.

Wystawa powstała we współpracy z branżowym magazynem TOPOS The International Journal of Landscape Architecture and Urban Design. W czerwcu bieżącego roku prezentowana była w Krakowie podczas Międzynarodowego Seminarium Architektury Krajobrazu – Topos Landscape Award.