Archiwum


rok 2012Pismo Prezesa KRIU do Prezesa SPAK


Pismo Prezesa Krajowej Rady Izby Urbanistów do Prezesa Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu>>

Wyniki konkursu SPAK
na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2011/2012


Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę: skalę trudności tematu, oryginalność rozwiązania i pomysł twórczy autora oraz czytelność i kompleksowość opracowania, nagrodziła trzy prace:

I nagroda: mgr inż. arch. kraj. MARTYNA KLIMKIEWICZ

II nagroda: mgr inż. arch. kraj. DANIEL MIKULSKI

III nagroda: mgr inż. arch. kraj. ALICJA ROMANIAK

I nagroda: mgr inż. arch. kraj. MARTYNA KLIMKIEWICZ
„Projekt fonicznego parku Maćka i Doroty inspirowany krajobrazem dźwiękowym Krakowa”
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Architektury, Instytut Architektury Krajobrazu
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

II nagroda: mgr inż. arch. kraj. DANIEL MIKULSKI
„Projekt odnowy wsi Murzynkowo Kościelne”
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu
romotor: dr inż. arch. Elżbieta Raszeja

III nagroda: mgr inż. arch. kraj. ALICJA ROMANIAK
„Koncepcja architektoniczno-krajobrazowa rewaloryzacji fragmentu fosy miejskiej w Głogowie”
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Instytut Architektury Krajobrazu
Promotor: dr inż. arch. Jerzy Potyrała

Serdecznie gratulujemy!


Informacje o przebiegu konkursu>>


Sprawozdanie z II Walnego Zjazdu Delegatów SPAK


W dniu 15 listopada 2012 r. w Kazimierzu Dolnym odbył się II Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Sprawozdanie z II WZD SPAK.


Opinia Prezesa SPAK w sprawie projektu ustawy „deregulacyjnej”


Opinia Prezesa SPAK w sprawie projektu ustawy „deregulacyjnej” >>

Zaproszenie na II Walny Zjazd Delegatów SPAK


W dniu 15 listopada 2012 r. w Kazimierzu Dolnym odbędzie się II Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

Zaproszenie: II WZD SPAK


Konkurs SPAK
na najlepszą pracę magisterską obronioną w roku akademickim 2011/2012


Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu zachęca dyplomantów do zgłaszania swoich prac na Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu architektury krajobrazu w roku akademickim 2011/2012.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 8 października 2012 r. do właściwego terenowo Oddziału SPAK.

Tematyka prac powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych. Dyplom powinien być zrealizowany w ramach kierunku studiów architektura krajobrazu i obroniony w okresie od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

W konkursie przyznaje się nagrody I, II i III oraz dwa wyróżnienia:

 • I nagroda – opłacony udział w XVI Forum Architektury Krajobrazu oraz możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy magisterskiej w kwartalniku Architektura Krajobrazu;
 • II nagroda – możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy magisterskiej na stronie internetowej SPAK;
 • III nagroda – możliwość publikacji streszczenia pracy magisterskiej na stronie internetowej SPAK;
 • dwa równorzędne wyróżnienia (dyplomy).

Laureaci konkursu otrzymają również cztery ostatnie numery kwartalnika Architektura Krajobrazu.
Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w Regulaminie.


Załączniki:
Regulamin konkursu na najlepszą dyplomową pracę magisterską z zakresu architektury krajobrazu w roku akademickim 2011/2012
Formularz zgłoszeniowy


XV Forum Architektury Krajobrazu - "PLANOWANIE KRAJOBRAZU"


W dniach 16-17 listopada 2012 roku odbędzie się Konferencja Naukowa XV Forum Architektury Krajobrazu "PLANOWANIE KRAJOBRAZU". Miejsce: Lublin - Kazimierz Dolny.

Celem XV Forum Architektury Krajobrazu "PLANOWANIE KRAJOBRAZU" jest przedstawienie stanu badań dotyczących współczesnego planowania krajobrazu. Wiodącym tematem będzie rola architekta krajobrazu w planowaniu przeobrażeń współczesnego krajobrazu tak, aby spełniał kryteria tzw. krajobrazu zrównoważonego, w tym: przywrócenia wartości przyrodniczych, utylitarnych z poszanowaniem szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jednocześnie ważnym punktem forum będzie wymiana doświadczeń, powiązana z dyskusją nad aktualnym stanem edukacji na kierunku Architektura Krajobrazu. Głównym celem forum będzie konfrontacja planowania krajobrazu w kontekście możliwości realizacyjnych zamierzeń projektowych.

KOMUNIKAT I >> do pobrania

Targi OGRÓD - ZIELONY DESIGN


W dniach 20-22 kwietnia 2012 roku w Szczecinie odbędą się Targi OGRÓD - ZIELONY DESIGN.

Targi Roślin i Architektury Krajobrazu OGRÓD - ZIELONY DESIGN to wydarzenie skierowane do profesjonalistów: architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, projektantów zieleni, przedstawicieli samorządów, deweloperów, zarządców oraz wykonawców zieleni, ogrodników, szkółkarzy, dostawców produktów i usług, kupców, hurtowników, firm wykonawczych, a także do wszystkich miłośników przyrody.

Od 2011 roku targi OGRÓD – ZIELONY DESIGN organizowane są w nowej formule, sprzyjającej współpracy i zintegrowanym działaniom różnych specjalistów oraz podkreślającej rolę zieleni miejskiej w zrównoważonym rozwoju miasta. Poprzez wydarzenia towarzyszące, takie jak: konferencja, ogród pokazowy i wystawa, targi mogą jednocześnie służyć podniesieniu wrażliwości i świadomości ekologicznej i ekonomicznej inwestorów oraz mieszkańców w zakresie znaczenia obszarów zieleni na terenach zurbanizowanych.

20 kwietnia 2012 roku, w ramach targów, odbędzie się pierwsza edycja cyklu konferencji „Woda i zieleń w mieście”, w tym roku poświęcona „Wodnym elementom w przestrzeni zielonego miasta”. Konferencja będzie połączona z wystawą prac konkursowych. Udział wezmą w niej prelegenci z kraju, w tym przedstawiciele Gminy Miasta Szczecin. Gościem specjalnym konferencji będzie Edwin Santhagens – znany holenderski architekt krajobrazu.

W Programie konferencji, której partnerem jest Miasto Szczecin, znajdzie się m.in. prezentacja szczecińskich osiągnięć w zielonych aranżacjach przestrzeni:

 • prezentacja Architekta Miasta - przedstawienie zwycięskich projektów opracowanych w ramach konkursów architektoniczno-urbanistycznych zorganizowanych przez UM Szczecin,
 • prezentacja Katedry Architektury Krajobrazu ZUT Szczecin - przedstawienie prac studenckich z zakresu zagospodarowania zieleni publicznej z elementami wodnymi,
 • projekty architektury krajobrazu z elementami wodnymi (region, Polska, Europa),
 • prezentacja projektów z regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie - przedstawienie piątej Brandenburskiej wystawy ogrodniczej “Zielona Radość” 2013 w Prenzlau,
 • prezentacja stowarzyszeń i środowisk akademickich z regionu,
 • prezentacja prac fotograficznych ilustrująca zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej wraz z elementami wodnymi.

Podczas targów na powierzchni ok. 300 m2 powstanie ogród pokazowy. Projekt ogrodu zostanie wyłoniony spośród prac konkursowych zgłoszonych przez studentów Architektury Krajobrazu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Tematem ogrodu pokazowego są „Wodne zabawy w zielonej przestrzeni miejskiej”.
Wśród atrakcji odbywających się w ramach targów będą pokazy florystyczne, prezentacja treeworker (pokaz sekcyjnej wycinki drzew), a także plac zabaw i zielone warsztaty dla dzieci.
W ramach targów odbędzie się także kiermasz ogrodniczy, gdzie na terenie zewnętrznym Międzynarodowych Targów Szczecińskich prowadzona będzie sprzedaż roślin, cebulek i nasion, a także narzędzi, maszyn, mebli oraz dekoracji ogrodowych. Nie zabraknie książek ogrodniczych oraz prasy fachowej. Odwiedzający będą mogli zasięgnąć porady architektów krajobrazu i fachowców od zieleni, wybrać projektantów swoich ogrodów, poznać najnowsze trendy w kompozycjach kwiatowych.
Wystawcom targi umożliwią prezentację swojej oferty w bezpośrednim kontakcie z klientem, nawiązanie współpracy z firmami z branży, będą także doskonałym forum wymiany doświadczeń.

Więcej informacji na stronie: www.mts.pl
OGRÓD – Zielony design
14. Targi Roślin i Architektury Krajobrazu
20-22.04.2012
Międzynarodowe Targi Szczecińskie, ul. Struga 6-8, 70-777 Szczecin
Wstęp bezpłatny | Parking 5 zł


Konferencja „Woda i zieleń w mieście”

Pierwszego dnia targów OGRÓD - ZIELONY DESIGN, 20 kwietnia 2012 roku, odbędzie się pierwsza edycja cyklu konferencji „Woda i zieleń w mieście”, w tym roku poświęcona wodnym elementom w przestrzeni zielonego miasta.
Gościem specjalnym konferencji będzie Edwin Santhagens (Holandia) - architekt krajobrazu, absolwent Amsterdam School of the Arts; współzałożyciel pracowni Buro Sant en Co (1990); autor rozpoznawalnych projektów m.in. przestrzeni wokół Stadionu Olimpijskiego w Amsterdamie z największym przejściem dla pieszych na świecie, dzielnicy Roombeek w Enschede oraz parku Schinkeleilanden w Amsterdamie, za który pracownia otrzymała nagrodę Green City Award (2011).

Wśród tematów omawianych podczas konferencji znajdą się:

 • „Zieleń miejska - dzisiejsza konieczność” Edwin Santhagens (Buro Sant en Co, Holandia)
 • „Zieleń i woda w miejskiej przestrzeni publicznej Szczecina - przykłady nagrodzonych realizacji” mgr inż. arch. Ewa Nosek - Architekt Miasta Szczecin
 • „Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem w Bydgoszczy w ramach Projektu REURIS” mgr inż. architekt krajobrazu Dorota Nitecka-Frączyk (IN&OUT Architekci Krajobrazu, Piaseczno)
 • „Kulturowe wartości miejskiego krajobrazu nadrzecznego” dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska - Podolska (Katedra Projektowania Krajobrazu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie)
 • „DATAflor - profesjonalne oprogramowanie dla architektów krajobrazu” mgr inż. architekt krajobrazu Żaneta Śniadek (Green Fingers s.c., Szczecin)
 • „Prezentacja projektu Brandenburska wystawa ogrodnicza 2013” Hanna Domińska (kierownik projektu LAGA Prenzlau 2013, Niemcy)
 • „Elementy wodne na przykładzie projektów realizowanych w pracowni Bronisz Land Design” mgr inż. architekt krajobrazu Artur Bronisz (Bronisz Land Design, Warszawa)
 • „Nowe możliwości dla promowania zielonych wsi, miasteczek i miast na podstawie konkursu Entente Florale Europe” Magdalena Michalina Hadała (Fundacja Kraj – Obraz, grupa inicjatywna Entente Florale Poland)
 • „Zieleń miejska w strategiach rozwoju miast Europy Zachodniej - pryncypia i realizacja” dr inż. arch. Helena Freino (Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie)
 • „Woda i zieleń w obiektywie zawodowego fotografa” Tomek Ciesielski - Członek brytyjskich stowarzyszeń skupiających profesjonalistów z zakresu wydawnictw filmu i fotografii o tematyce ogrodniczej: Garden Media Guild, Professional Garden Photographers Association
 • „Zewnętrzne ogrody wertykalne” mgr inż. architekt krajobrazu Bartosz Dankiewicz (Ogrody Dankiewicz, Konstancin Jeziorna)
 • „Dach zielony jak żywy zbiornik retencyjny czyli tzw. Dach bagienny” Paweł Kożuchowski (Laboratorium Zielonych Dachów, Warszawa)

Prezentacje stowarzyszeń branżowych:

 • SAK - Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu
 • OSTO - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców ogrodów
 • SPAK - Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu

Zaproszenie na konferencję ECLAS 2012 w SGGW w Warszawie


Uprzejmie informujemy, że coroczna konferencja ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) zatytułowana 'THE POWER OF LANDSCAPE' w roku 2012 jest organizowana przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Konferencja odbędzie się w dniach 19-22 września 2012 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji i zgłoszenia abstraktu w terminie do dnia 15 stycznia 2012 roku.

Szczegółowe informacje: www.eclas2012.pl

W imieniu organizatorów,
Izabela Dymitryszyn,
SGGW w Warszawie