Archiwum


rok 2013Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia Konkursu SPAK


Konkurs Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2012/2013.

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia Konkursu:
Uprzejmie informujemy, że termin rozstrzygnięcia Konkursu został przesunięty na 28 lutego 2014 roku.

Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof. PK
Sędzia Referent Komisji Konkursowej,
dr inż. arch. Izabela Sykta


Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
obronioną w roku akademickim 2012/2013


Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2012/2013.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 11 października do właściwego terenowo oddziału SPAK.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy >>


Kodeks postępowania architekta krajobrazu


Kodeks postępowania architekta krajobrazu jest dokumentem powstałym na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (uchwalonego w dniu 19 lutego 2009 roku z późn. zm.). Określa zasady postępowania Członków Stowarzyszenia w zakresie ogólnie uznanych wartości etycznych, społecznych, naukowych, edukacyjnych i zawodowych, w tym projektowych i wykonawczych. Nadrzędnym i endogennym celem kodeksu jest tworzenie i wzmacnianie systemu wartości Członków Stowarzyszenia, które w sposób wyróżniający umocują architektów krajobrazu w przestrzeni społeczno-gospodarczej i staną się rozpoznawalnym wzorem zasad postępowania.

Kodeks postępowania architekta krajobrazu >>


Regulamin opłacania składek członkowskich w 2013 roku


Regulamin opłacania składek członkowskich w 2013 roku, uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na posiedzeniu w dniu 14 marca 2013 r.

MIASTO OGRÓD - Zielony design 2013


Zapraszamy Państwa na 15. Targi Roślin i Architektury Krajobrazu, które odbedą się w dniach 19-21 kwietnia 2013r. w Szczecinie.

Szczegółowy program oraz zgłoszenia na konferencję: www.mts.pl oraz na facebook'u.