Wyniki konkursu SPAK


2015/2016


Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2015/2016

Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę ujęte w tabelach oceny: skalę trudności tematu, oryginalność rozwiązania i pomysł twórczy autora oraz czytelność i kompleksowość opracowania, nagrodziła trzy prace inżynierskie i trzy prace magisterskie oraz wyróżniła po dwie prace inżynierskie i  magisterskie.

NAGRODZONE PRACE INŻYNIERSKIE:

I nagroda: inż. arch. kraj. Adriana Baryżewska
Projekt zagospodarowania ogrodu śródblokowego dawnego osiedla robotniczego w dzielnicy Nikiszowiec w Katowicach
Promotor: dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz, prof.PK

II nagroda: inż. arch. kraj. Agata Marek
Projekt zagospodarowania terenu Placu Wolności przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie
Promotor: dr inż. arch. Anna Sołtysik

III nagroda: inż. arch. kraj. Adrianna Janeczek
Rewitalizacja placu im. Józefa Piłsudskiego w Rawie Mazowieckiej
Promotor: dr inż. arch. kraj. Katarzyna Pałubska

Wyróżnienie: inż. arch. kraj. Agata Lenart
Projekt koncepcyjny rekompozycji Parku im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w nawiązaniu do pozostałości Fortu 9 Krowodrza
Promotor: dr inż. arch. Magdalena Swaryczewska

Wyróżnienie: inż. arch. kraj. Patrycja Pawelec
Analiza i waloryzacja krajobrazu wsi Ługwałd wraz z koncepcjami projektowymi wybranych przestrzeni
Promotor: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak

NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE:

I nagroda: mgr inż. arch. kraj. Joanna Wojtuń
Zabłocie_4D Krajobrazowa transformacja ulic
Promotor: dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK
Promotor pomocniczy: dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec

II nagroda: mgr inż. arch. kraj. Jacek Kuśmierski
Promenada Hugo Richtera jako element systemu ścieżek spacerowych Wrocławia
Promotor: dr Elżbieta Szopińska

III nagroda: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Roszyk
Przestrzeń osiedla modernistycznego – stan istniejący, przekształcenia i problemy na przykładzie osiedla Czecha w Poznaniu
Promotor: dr inż., mgr inż. arch. Agnieszka Wilkaniec

Wyróżnienie: mgr inż. arch. kraj. Sylwia Szefler
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie gminy Mełgiew
Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Milecka

Wyróżnienie: mgr inż. arch. kraj. Kamil Rawski
„Zielona linia” – park w centrum Białegostoku
Promotor: dr inż. arch. Maciej Kłopotowski