Działalność dydaktycznaOrganizacja roku akademickiego

   http://www.aqua.up.wroc.pl/dydaktyka/15024/organizacja_roku_akademickiego.html


Rozkłady zajęć

   http://www.aqua.up.wroc.pl/dydaktyka/19038/rozklady_zajec.html


Informacje o kierunku architektura krajobrazu

   http://www.aqua.up.wroc.pl/dydaktyka/15166/kierunek_architektura_krajobrazu.html


Lista przedmiotów realizowanych na kierunku architektura krajobrazu:

   http://pluton.up.wroc.pl/ects/index.php


Tematy prac dyplomowych (wymaga zalogowania)

   http://www.aqua.up.wroc.pl/studenci/15175/tematy_prac_dyplomowych.html


Dziekanat

   http://www.aqua.up.wroc.pl/dydaktyka/19199/dziekanat.html


Wydziałowy Samorząd Studencki

   http://www.aqua.up.wroc.pl/dydaktyka/15102/wydzialowy_samorzad_studencki.html


 

Komisja oceny jakości kształcenia


dr inż. Zbigniew Kuriata - przewodniczący
dr hab. inż. Kazimierz Chmura
dr Elżbieta Szopińska