Publikacje pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu


Rok: 2019  ◊ 2018  ◊ 2017  ◊ 2016  ◊ 2015  ◊ 2014  ◊ 2013  ◊ 2012  ◊ 2011  ◊ 2010  ◊ 2009  ◊ 2008  ◊ 2007  ◊ 2006  ◊ 2005  ◊ 2004  ◊ 2003  ◊ 2002  ◊ 2001

 

Publikacje w roku 2019


 

Publikacje w czasopismach posiadających współczynnik Impact Factor (IF),
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports


Jawecki B., Lorenc M.W., Tokarczyk-Dorociak K. & Wei X., 2019: Reducing the environmental and landscape impacts of quarries using windbreaks and green-isolation zones. In: Krakowiak-Bal A., Vaverkova M. (eds) Infrastructure and Environment. Springer, Cham. Conference proceedings: 184-192. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16542-0, Print ISBN 978-3-030-16541-3

Kaźmierczak U., Strzałkowski P., Lorenc M.W., Szumska E., Pérez Sánchez A.A. & Baker K.A.C. 2019: Post-mining remnants and revitalization. Geoheritage, https://doi.org/10.1007/s12371-019-00408-8, Print ISSN 1867-2477, Online ISSN 1867-2485

 


 

Publikacje w czasopismach naukowych recenzowanych


Dueñas Molina J., Lorenc M.W., Molina Vega A., Molina Molina F., Susi Liebanas J. & Pérez Sánchez A.A., 2018: Importance of the veins to study, to interpret and to protect the mining heritage. Hereditas Minariorum, 5: 33-50

Kobylańska M. & Lorenc M.W., 2019: Execution of the tasks of geotourism in the post-mining objects and sites as the way for using and promotion former industrial and mining facilities. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(4): 241-259. DOI 10.24917/20801653.334

Lorenc M.W. & Janusz M., 2019: Geotouristic aspects of Geopark Cabo de Gata-Nijar (Andalusia, Spain). Geotourism, 1-2 (56-57): 3-10. DOI: 10.7494/geotour.2019.56-57.1

 


 

Autorstwo monografii naukowej

 


 

Autorstwo rozdziału monografii naukowej


Gawor Ł., Marcisz M. & Lorenc M.W., 2019: Stan, zagospodarowanie i wykorzystanie przez człowieka materiału skalnego z wybranych kamieniołomów Górnośląskiego Zagłębia Węglowego: 105-113. [W:] Człowiek i kamień - badania geologiczne w perspektywie archeologii. Dzwoniarek-Konieczna M, Węcławska M,. (red.). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań

Lorenc M.W., Dueñas J., Molina F., Molina A., Susi J., & Pérez A.A., 2019: Escuela municipal de minas de Linares (1871-1874). In: Mansilla Plaza L., Mata Perelló J. M. (eds.) El Patrimonio Meológico y Mminero. Identidad y Motor de Desarrollo: 177-193. ISBN 978-84-9130-081-8

Lorenc M.W., Vernon R., Dueñas J., Molina F., Molina A., Susi J., & Pérez A.A., 2019: Arquitectura Industrial singular en La Tortilla. In: Mansilla Plaza L., Mata Perelló J. M. (eds.) El Patrimonio Meológico y Mminero. Itentidad y Motor de Desarrollo: 195-221. ISBN 978-84-9130-081-8

 


 

Publikacje w materiałach konferencyjnych


Gawor Ł., Marcisz M. & Lorenc M.W., 2019: Pogórnicze krajobrazy Górnego Śląska. XXII Forum Architektury Krajobrazu: „Trudne krajobrazy”, Wrocław-Wałbrzych, 10-12.10.2019. Książka abstraktów: 24

 


 

Publikacje w czasopismach naukowych nierecenzowanych i popularno-naukowych


Lorenc M.W., 2019: Ciekawe okolice miasta Almeria. Nowy Kamieniarz, 2019, nr 2(108), s. 64-67

Lorenc M.W., 2019: Matera – podziemne miasto. Nowy Kamieniarz, 7(113): 115-118

Baniecka M. & Lorenc M.W., 2019: Kamienne epitafia Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu. Nowy Kamieniarz, 5(111): 78-81

Subocz M. & Lorenc M.W., 2019: Wizerunek i wyobrażenia anioła w sztuce cmentarnej. Nowy Kamieniarz, 6(112): 66-69

Watrak T. & Lorenc M.W., 2019: Kamienne Wieże Bismarcka w krajobrazie Dolnego Śląska. Nowy Kamieniarz, 4(110): 72-75

 


 

Inne publikacje


Lorenc M.W., 2019: Notatki z podróży prof. Marka Lorenca – cz. 26. Urok maszyn parowych [2]. http://iak.up.wroc.pl/archiwum/index2019.htm#archiwum_2019_18 (15.11.2019)