Archiwum aktualności:    2019 ◊ 2018 ◊ 2017 ◊ 2016 ◊ 2015 ◊ 2014 ◊ 2013 ◊ 2012 ◊ 2011 ◊ 2010 ◊ 2009
XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy, która odbędzie się w terminie 10-12 października 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy placu Grunwaldzkim 24a.
dodano 2-10-2019
Konferencja szkoleniowa z cyklu Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka (WAK 2019)
W imieniu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu zapraszamy do udziału w siedemnastej edycji konferencji szkoleniowej z cyklu Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka (WAK 2019). Tegoroczna edycja, pod tytułem ‘Współczesne formy ogrodowe’, odbędzie się 16 października 2019 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.
dodano 19-08-2019
Obrony prac magisterskich w Chinach
4 czerwca 2019 r. w Hunan Agricultural University w Changsha obyły się obrony prac magisterskich na kierunku architektura krajobrazu w specjalność: tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu.
Przedstawicielami Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w komisji egzaminacyjnej byli dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw. UPWr oraz dr hab. inż. Bartosz Jawecki. Do obron prac magisterskich przystąpiło 8. studentów: Gan Zijiao, Jiang Yuan, Liu Congzhe, Lu Chu, Pan Zeng, Yan Hongbing, Yan Kexin, Yang Shiyou. Wszyscy studenci obronili prace dyplomowe.
dodano 5-07-2019
Zajęcia terenowe III roku AK z przedmiotu Dziedzictwo Przyrodnicze
Studenci III roku architektury krajobrazu, w ramach zajęć z przedmiotu „Dziedzictwo przyrodnicze”, uczestniczyli w wyjazdach terenowych do cennych przyrodniczo miejsc Dolnego Śląska, objętych m.in. obszarowymi formami ochrony przyrody.
dodano 30-05-2019
Dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak członkiem Rady ds. Ekologii
W dniu 24 kwietnia 2019 r Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał członków 5 wrocławskich rad społecznych. Członkiem Rady ds. Ekologii została dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak. Więcej informacji na stronie https://www.wroclaw.pl/prezydent-powolal-nowych-czlonkow-wroclawskich-rad-spolecznych
dodano 26-04-2019
XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy, która odbędzie się w terminie 10-12 października 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy placu Grunwaldzkim 24a.
dodano 24-04-2019
Zajęcia terenowe we wsi Ostroszowice w gminie Dzierżoniów
W dniu 1 kwietnia 2019 roku grupa studentów architektury krajobrazu z 1 roku mgr studiów polsko-chińskich wyjechała pod opieką dr hab. inż. arch. Ireny Niedźwieckiej-Filipiak, prof. UPWr na całodniowe zajęcia terenowe do wsi Ostroszowice w gminie Dzierżoniów.
dodano 14-04-2019
Wyjazd terenowy do Reduty Kardynalskiej w Nysie
Dnia 11 marca 2019 roku, studenci 1 roku studiów II stopnia architektury krajobrazu, na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu, w ramach zajęć ćwiczeniowych „Krajobraz forteczny- ochrona dziedzictwa kulturowego w architekturze” prowadzonych przez dr inż. arch. Jerzego Potyrałę oraz mgr inż. arch. kraj. Izabelę Iwancewicz odbył się wyjazd terenowy do Reduty Kardynalskiej w Nysie.
dodano 03-04-2019
Szkolenie SAK „Nowoczesne metody uprawy zieleni miejskiej”
Serdecznie zapraszamy na dwudniowe Szkolenie SAK z cyklu „Nowoczesne metody uprawy zieleni miejskiej”:
- Profilaktyka ochrony zieleni w miastach – dr inż. Janusz Mazurek (24.04.2019 r.)
- Gleba w mieście – wyzwanie dla projektantów, wykonawców i zarządców – dr inż. Piotr Chohura (25.04.2019 r.), które odbędzie się we Wrocławiu.
Informacje i program szkolenia można znaleźć na: stronie www SAK.
dodano 28-03-2019
Powitanie studentów specjalności polsko-chinskiej
W dniu 20 lutego 2019 rozpoczął się letni semestr i kolejny już rocznik Architektury Krajobrazu specjalności polsko-chińskiej został powitany na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. W spotkaniu wzięło udział jedenastu studentów oraz Pan Dziekan prof. dr hab.inż. Bernard Kontny, Pani prodziekan prof. dr hab. Beata Raszka, Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Uniwersytetem w Changshy, Pani prof. dr hab. inż. arch. Irena Niedzwiecka-Filipiak opiekun specjalności i dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu oraz dr Marta Weber-Siwirska i dr inż. Kamila Adamczyk-Mucha, osoby związane ze specjalnością.
dodano 24-02-2019
Wywiad z dr inż. Martą Weber-Siwirską
Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu, którego udzieliła dr inż. Marta Weber-Siwirska. Wywiad jest opublikowany na stronie http://www.chronmyklimat.pl.
dodano 12-02-2019
Wystawa prac studentów 1. roku architektury krajobrazu
Serdecznie zapraszamy na wystawę obrazów w holu budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim 24A. Prace wykonane są przez studentów 1 roku architektury krajobrazu. Wystawa trwa do końca stycznia.
dodano 24-01-2019
Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2017/2018.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.
dodano 20-01-2019
NASZA WYSTAWA W AZJI ŚRODKOWEJ
W październiku 2018 r. przedstawicielki naszego Wydziału, na zaproszeniem Ambasady RP w Taszkiencie, wyjechały do Uzbekistanu w celu nawiązania współpracy oraz zaprezentowania wystawy plastycznej pt.”Warkocz kultury”. W ramach 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości dr Anna Borcz oraz dr inż. Marta Weber-Siwirska z Instytutu Architektury Krajobrazu zorganizowały trzy wystawy plastyczne.
dodano 18-01-2019
Oferta pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu ogłosił nabór na dwa wolne stanowiska w Dziale Zarządzania Zielenią. Oferta skierowana jest do osób wykształconych na kierunku architektura krajobrazu, ogrodnictwo, kształtowanie terenów zieleni lub pokrewnym.
dodano 8-01-2019
Zebrania pracowników i doktorantów Instytutu
30.10.2019 r., godz. 10:15, sala 4.07 H

 

Na skróty
Pracownia studialno-projektowa

Koła naukowe

Kwartalnik AK

SPAK

SPAK

Facebook

 

Kontakt

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław
tel./fax: 71 320 1863
e-mail: iak@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor Instytutu:

dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw.
tel. 71 320 1859

Zastępca dyrektora ds. rozwoju naukowego:

dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw.
tel. 71 320 1858

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych:

dr inż. arch. Jerzy Potyrała
tel. 71 320 1880

Sekretariat:

inż. Jolanta Just-Maruszewska
tel. 71 320 1864

inż. Beata Kwiecień
tel./fax: 71 320 1863