Archiwum aktualności:    2019 ◊ 2018 ◊ 2017 ◊ 2016 ◊ 2015 ◊ 2014 ◊ 2013 ◊ 2012 ◊ 2011 ◊ 2010 ◊ 2009
Rozpowszechnianie i popularyzacja prac magisterskich
W kolejnym numerze Nowego Kamieniarza (maj/czerwiec) ukazał się artykuł pt. Dolnośląskie, kamienne świadectwa dawnego prawa, zrealizowany na podstawie pracy z 2015 r. autorstwa mgr inż. Anny Ruczkowskiej.

Serdecznie gratulujemy!
dodano 30-06-2020
Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
Serdecznie gratulujemy dwóm studentkom architektury krajobrazu za zdobycie II i III miejsca w konkursie na najlepszą pracę inżynierską i magisterską na rok 2018/2019 organizowaną przez Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu.
Laureatkami konkursu są:
inż. arch. kraj. Magdalena Purgat - za zajęcie II miejsca w rankingu prac inżynierskich, oraz
mgr inż. arch. kraj. Klaudia Kwit - za zajęcie III miejsca w rankingu prac magisterskich.
Więcej informacji na: http://spak.upwr.edu.pl/
dodano 30-05-2020
IALE 2021 European Landscape Ecology Congress

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów informujemy, że w zeszłym tygodniu oficjalnie ruszyła strona internetowa Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu (https://www.iale2021.eu), organizowanego przez Instytut Geografii PAN i Uniwersytet Warszawski we współpracy z Polską i Europejską Asocjacją Ekologii Krajobrazu (PAEK i IALE-Europe). Wraz ze startem strony uruchomiony został otwarty nabór na sympozja.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną i zgłaszania sympozjów. Zakres tematyczny Kongresu jest szeroki (hasło główne - Making the future, learning from the past), tak więc każdy, kto dotyka w swoich badaniach kwestii krajobrazu, znajdzie tam dla siebie miejsce.

dodano 30-04-2020
Konkurs „Wrocławska Magnolia” - do 30 kwietnia przedłużony termin składania wniosków
Konkurs „Wrocławska Magnolia” adresowany jest do absolwentów wrocławskich uczelni (publicznych oraz niepublicznych), którzy w swoich pracach magisterskich podejmują tematykę poprawy szeroko rozumianej jakości życia wrocławian (ochrona środowiska naturalnego i zdrowia człowieka, zagospodarowanie terenów zielonych). Wysokość nagrody pieniężnej dla laureatów może wynieść nawet 10 tys. zł.
Więcej informacji na stronie www Wrocławskiego Centrum Akademickiego
dodano 21-04-2020
Rozpowszechnianie i popularyzacja prac magisterskich
Z radością informujemy o ukazaniu się w Nowym Kamieniarzu kolejnych dwóch artykułów. Artykuły powstały w oparciu o prace magisterskie studentów architektury krajobrazu z zakresu wykorzystania kamienia, realizowane pod opieką Prof. M. Lorenca.
W styczniu/lutym br. był to artykuł pt. Kamienna mała architektura we Wrocławiu obiekty sprzed roku 1980 r., zrealizowany na podstawie pracy z 2014 r. autorstwa mgr inż. Pauliny Zalewskiej, a w marcu/kwietniu – artykuł pt. Kamienne mosty i wiadukty w krajobrazie Dolnego Śląska, zrealizowany na podstawie pracy z 2016 r. autorstwa mgr inż. Pauliny Pacholczyk.
dodano 16-04-2020
Konkurs SPAK na najlepszą pracę dyplomową z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2018/2019
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2018/2019. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2019 roku.
dodano 11-02-2020
IX edycja Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”
„Zaprojektuj i wybuduj” ogród sensoryczny dla mieszkańców Poznania – w takiej formule organizowana jest kolejna edycja Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”. Do zagospodarowania jest bardzo urokliwy teren nad Wartą, zatem będzie można uruchomić swoją wyobraźnię i stworzyć wyjątkową przestrzeń w centrum stolicy Wielkopolski.
Dziewiąta edycja Konkursu jest organizowana przez redakcję miesięcznika „Zieleń Miejska” we współpracy z Działem Edukacji Ekologicznej firmy ABRYS. Współorganizatorami są Urząd Miasta Poznania oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Z kolei partnerem Konkursu jest Fundacja Santander.
dodano 15-01-2020
AKCJA ZBIERANIA DARÓW dla dzieci z Oddziału Psychiatrycznego przy ulicy Koszarowej
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zbiórce darów dla dzieci z oddziału psychiatrycznego przy ulicy Koszarowej. Akcja jest organizowana przez panią Dominikę Zawadzką, pracownika Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a my gorąco wspieramy tę inicjatywę.
dodano 2-12-2019
XXII Forum Architektury Krajobrazu: TRUDNE KRAJOBRAZY, 10-12 X 2019 r. Wrocław-Wałbrzych
Ogólnopolska konferencja naukowa: XXII Forum Architektury Krajobrazu: TRUDNE KRAJOBRAZY odbyła się w tym roku w dniach 10-12 X 2019 r. w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Konferencji towarzyszyły uroczyste obchody 10-lecia Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK). Organizatorem konferencji był Instytut Architektury Krajobrazu, współorganizatorem: Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK), jednostką wspierającą: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, organizacją wspierającą: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK), a partnerami strategicznymi: firma Signify (Philips Lighting) oraz firma LBL VAP Philips.
dodano 18-11-2019
Notatki z podróży prof. Marka Lorenca – cz. 26. Urok maszyn parowych [2]
Część dwudziesta szósta notatek z podróży prof. Marka Lorenca. Urok maszyn parowych (cz. 2).
dodano 15-11-2019
Rozpowszechnianie i popularyzacja prac magisterskich
Redakcja branżowego czasopisma Nowy Kamieniarz zwróciła się do Prof. M. Lorenca z pro-pozycją publikacji skrótów prac magisterskich z zakresu wykorzystania kamienia, realizowa-nych pod jego opieką.
dodano 15-11-2019
Wernisaż obrazów olejnych dr hab. inż. arch. Aleksandry Lis
W dniu 4 listopada 2019 r. odbył się wernisaż obrazów olejnych dr hab.arch. Aleksandry Lis, pracownika dydaktyczno-naukowego Instytutu Architektury Krajobrazu UPWr. Obrazy te wchodzą w skład projektu Osiem Błogosławieństw. Wernisaż był częścią wydarzenia związanego z poświęceniem wyremontowanych, w ramach projektu kierowanego przez arch. Krystynę Klamińską, sal i krużganków klasztoru Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy.
dodano 7-11-2019
Profesor Marek Lorenc w programie „OpenYourMine”
Prof. Marek Lorenc uczestniczył w programie „OpenYourMine” i w dniu 25 października wygłosił w Beja (Portugalia) wykład pt.: „Mining heritage sites adapted for education and tourism – selected European examples with particular emphasis on Spanish facilities”.
dodano 6-11-2019
Zaproszenie na XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy, która odbędzie się w terminie 10-12 października 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy placu Grunwaldzkim 24a.
dodano 2-10-2019
Konferencja szkoleniowa z cyklu Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka (WAK 2019)
W imieniu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu zapraszamy do udziału w siedemnastej edycji konferencji szkoleniowej z cyklu Współczesna Architektura Krajobrazu – trendy, technologie i praktyka (WAK 2019). Tegoroczna edycja, pod tytułem ‘Współczesne formy ogrodowe’, odbędzie się 16 października 2019 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie.
dodano 19-08-2019
Obrony prac magisterskich w Chinach
4 czerwca 2019 r. w Hunan Agricultural University w Changsha obyły się obrony prac magisterskich na kierunku architektura krajobrazu w specjalność: tradycje chińskie i polskie w kształtowaniu krajobrazu.
Przedstawicielami Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w komisji egzaminacyjnej byli dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. nadzw. UPWr oraz dr hab. inż. Bartosz Jawecki. Do obron prac magisterskich przystąpiło 8. studentów: Gan Zijiao, Jiang Yuan, Liu Congzhe, Lu Chu, Pan Zeng, Yan Hongbing, Yan Kexin, Yang Shiyou. Wszyscy studenci obronili prace dyplomowe.
dodano 5-07-2019
Zajęcia terenowe III roku AK z przedmiotu Dziedzictwo Przyrodnicze
Studenci III roku architektury krajobrazu, w ramach zajęć z przedmiotu „Dziedzictwo przyrodnicze”, uczestniczyli w wyjazdach terenowych do cennych przyrodniczo miejsc Dolnego Śląska, objętych m.in. obszarowymi formami ochrony przyrody.
dodano 30-05-2019
Dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak członkiem Rady ds. Ekologii
W dniu 24 kwietnia 2019 r Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk powołał członków 5 wrocławskich rad społecznych. Członkiem Rady ds. Ekologii została dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak. Więcej informacji na stronie https://www.wroclaw.pl/prezydent-powolal-nowych-czlonkow-wroclawskich-rad-spolecznych
dodano 26-04-2019
XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej XXII Forum Architektury Krajobrazu: Trudne krajobrazy, która odbędzie się w terminie 10-12 października 2019 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy placu Grunwaldzkim 24a.
dodano 24-04-2019
Zajęcia terenowe we wsi Ostroszowice w gminie Dzierżoniów
W dniu 1 kwietnia 2019 roku grupa studentów architektury krajobrazu z 1 roku mgr studiów polsko-chińskich wyjechała pod opieką dr hab. inż. arch. Ireny Niedźwieckiej-Filipiak, prof. UPWr na całodniowe zajęcia terenowe do wsi Ostroszowice w gminie Dzierżoniów.
dodano 14-04-2019
Wyjazd terenowy do Reduty Kardynalskiej w Nysie
Dnia 11 marca 2019 roku, studenci 1 roku studiów II stopnia architektury krajobrazu, na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu, w ramach zajęć ćwiczeniowych „Krajobraz forteczny- ochrona dziedzictwa kulturowego w architekturze” prowadzonych przez dr inż. arch. Jerzego Potyrałę oraz mgr inż. arch. kraj. Izabelę Iwancewicz odbył się wyjazd terenowy do Reduty Kardynalskiej w Nysie.
dodano 03-04-2019
Szkolenie SAK „Nowoczesne metody uprawy zieleni miejskiej”
Serdecznie zapraszamy na dwudniowe Szkolenie SAK z cyklu „Nowoczesne metody uprawy zieleni miejskiej”:
- Profilaktyka ochrony zieleni w miastach – dr inż. Janusz Mazurek (24.04.2019 r.)
- Gleba w mieście – wyzwanie dla projektantów, wykonawców i zarządców – dr inż. Piotr Chohura (25.04.2019 r.), które odbędzie się we Wrocławiu.
Informacje i program szkolenia można znaleźć na: stronie www SAK.
dodano 28-03-2019
Powitanie studentów specjalności polsko-chinskiej
W dniu 20 lutego 2019 rozpoczął się letni semestr i kolejny już rocznik Architektury Krajobrazu specjalności polsko-chińskiej został powitany na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. W spotkaniu wzięło udział jedenastu studentów oraz Pan Dziekan prof. dr hab.inż. Bernard Kontny, Pani prodziekan prof. dr hab. Beata Raszka, Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota pełnomocnik Rektora ds. współpracy z Uniwersytetem w Changshy, Pani prof. dr hab. inż. arch. Irena Niedzwiecka-Filipiak opiekun specjalności i dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu oraz dr Marta Weber-Siwirska i dr inż. Kamila Adamczyk-Mucha, osoby związane ze specjalnością.
dodano 24-02-2019
Wywiad z dr inż. Martą Weber-Siwirską
Serdecznie zapraszamy do lektury wywiadu, którego udzieliła dr inż. Marta Weber-Siwirska. Wywiad jest opublikowany na stronie http://www.chronmyklimat.pl.
dodano 12-02-2019
Wystawa prac studentów 1. roku architektury krajobrazu
Serdecznie zapraszamy na wystawę obrazów w holu budynku Centrum Dydaktyczno-Naukowego przy pl. Grunwaldzkim 24A. Prace wykonane są przez studentów 1 roku architektury krajobrazu. Wystawa trwa do końca stycznia.
dodano 24-01-2019
Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską
Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2017/2018.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.
dodano 20-01-2019
NASZA WYSTAWA W AZJI ŚRODKOWEJ
W październiku 2018 r. przedstawicielki naszego Wydziału, na zaproszeniem Ambasady RP w Taszkiencie, wyjechały do Uzbekistanu w celu nawiązania współpracy oraz zaprezentowania wystawy plastycznej pt.”Warkocz kultury”. W ramach 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości dr Anna Borcz oraz dr inż. Marta Weber-Siwirska z Instytutu Architektury Krajobrazu zorganizowały trzy wystawy plastyczne.
dodano 18-01-2019
Oferta pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu
Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu ogłosił nabór na dwa wolne stanowiska w Dziale Zarządzania Zielenią. Oferta skierowana jest do osób wykształconych na kierunku architektura krajobrazu, ogrodnictwo, kształtowanie terenów zieleni lub pokrewnym.
dodano 8-01-2019
Zebrania pracowników i doktorantów Instytutu
10.06.2020 r., godz. 13:15, zebranie zdalne przez MEET

 

Na skróty
Pracownia studialno-projektowa

Koła naukowe

Kwartalnik AK

SPAK

SPAK

Facebook

 

Kontakt

Instytut Architektury Krajobrazu

ul. Grunwaldzka 55
50-357 Wrocław
tel./fax: 71 320 1863
e-mail: iak@upwr.edu.pl

NIP 896-000-53-54

Dyrektor Instytutu:

dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak, prof. UPWr
tel. 71 320 1859

Zastępca dyrektora ds. rozwoju naukowego:

dr hab. inż. Robert Kalbarczyk, prof. UPWr
tel. 71 320 1858

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych:

dr inż. arch. Jerzy Potyrała
tel. 71 320 1880

Sekretariat:

inż. Jolanta Just-Maruszewska
tel. 71 320 1864

inż. Beata Kwiecień
tel./fax: 71 320 1863