Archiwum aktualności:  2019  ◊ 2018  ◊ 2017  ◊ 2016  ◊ 2015  ◊ 2014  ◊ 2013  ◊ 2012  ◊ 2011  ◊ 2010  ◊ 2009  ◊ 2008  ◊ 2007

 

Archiwum aktualności 2010 rok


 

ZAKOŃCZYŁY SIĘ DOLNOŚLĄSKIE DNI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
          W dniach 15-16 paŹdziernika 2010 roku we Wrocławiu odbyły się Dolnośląskie Dni Architektury Krajobrazu, konferencja zorganizowana z okazji 10-lecia studiów na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
          Konferencja była spotkaniem naukowców, dydaktyków, projektantów, wykonawców i przedstawicieli władz lokalnych. Jej celem było propagowanie architektury krajobrazu oraz zintegrowanie i wymiana doświadczeń we wszystkich środowiskach zajmujących się tą specjalnością.

Szczegóły w komunikacie do pobrania


[Dodano 9.11.2010].
K o m u n i k a t
Zakończenie I Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu

          Na podstawie § 7 ust. 7.7. Regulaminu I Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu uprzejmie informujemy, że Organizator uwzględniając obiektywne przyczyny tj. katastrofę smoleńską (żałoba narodowa), powódŹ w południowej części Polski oraz kończący się rok szkolny postanowił zakończyć I DZAK w roku 2010 na etapie I.

Komisja konkursowa przyznała 4 równorzędne wyróżnienia zespołom, które przeszły etap kwalifikacji, tj.:

1.zespół I: Aleksandra Dziuba, Patrycja Szary, Elżbieta Jajko
Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie;

2.zespól II: Bernadetta Fedor, Patrycja Hołyszewska, Paulina Luszka, Sara Skrobuk
Zespół Szkól Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich;

3.zespól III: Paula Podkówka, Tomasz Zabiełowicz
Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie;

4.zespól IV: Piotr Horbacz, Monika Jakuszko, Paulina Jaskot, Patrycja Torba
Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich.

Wszystkim uczestnikom I Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu dziękujemy za udział a wyróżnionym gratulujemy.

Koordynator dr inż. Monika Ziemiańska
P.O. ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU dr inż. arch. Irena NiedŹwiecka-Filipiak


[Dodano 18.06.2010].
          Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w III. Biennale Architektury Krajobrazu
"krajobrazukreacja"


organizowanym w ramach konferencji DOLNOŚLĄSKIE DNI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 15-16 paŹdziernika 2010 r
z okazji 10-lecia studiów na kierunku architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Szczegóły w komunikacie do pobrania


[Dodano 14.06.2010].
Uwaga! V rok Architektury Krajobrazu
          Uprzejmie informujemy, że każdy student V r. architektury krajobrazu przystępujący w roku akademickim 2009/2010 do egzaminu magisterskiego zobowiązany jest opracować i dostarczyć poster przedstawiający skrót pracy magisterskiej. Format 70 cm x 100 cm, twardy podkład, dodatkowo wersja elektroniczna w formacie CDR i PDF (JPG). Pomniejszony wydruk posteru może być dołączony do pracy magisterskiej.

[Dodano 02.06.2010].
XV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych
          W dniach 13-14 maja 2010 r. odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu XV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych. Członkowie SKN Architektury Krajobrazu pod kierunkiem dr inż. arch. Jerzego Potyrały zajęli I i II miejsce w konkursie referatów na obradach sekcji architektury i kształtowania krajobrazu, budownictwa i inżynierii środowiska.
Referat Rafała Kwiatkowskiego pt. "Badania architektoniczne Baterii Cavarolla w twierdzy Pula w Chorwacji" zajął I miejsce.
Zespół w składzie: Katarzyna Poręba, Alicja Romaniak, Wanda Sobieraj, Aleksandra Staszewska, Natalia Szponar, Magdalena Zagórska, Rafał Kwiatkowski i Krzysztof Stępień referatem pt. "Projekt zagospodarowania Placu Nowy Targ we Wrocławiu" zdobył II miejsce. Projekt ten brał udział w ogólnopolskim konkursie architektonicznym ogłoszonym w kwietniu br przez Urząd Miasta Wrocławia.


[Dodano 22.05.2010].
Towarzystwo Urbanistów Polskich serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w
KONKURSIE O DOROCZNE NAGRODY TUP
za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki i gospodarki przestrzennej
ukończone i obronione w roku 2009.
Więcej informacji na stronie www.tup.org.pl


[Dodano 07.05.2010].
Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
uprzejmie zaprasza na Konferencję organizowaną z okazji
10-lecia studiów na kierunku architektury krajobrazu
na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

więcej na stronie www.ddak.t30.pl
[Dodano 23.04.2010].

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
I etapu Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu
          
          W dniu 12 kwietnia 2010 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:
przewodniczący: dr inż. arch. Irena NiedŹwiecka-Filipiak
członkowie:
dr inż. Monika Ziemiańska
dr inż. arch. Jerzy Potyrała
dr inż. Ewa Walter
mgr inż. Kamila Adamczyk
mgr inż. Krzysztof Stępień

          Po wnikliwej analizie wszystkich prac, komisja konkursowa z przykrością odrzuciła 3 prace, które nie spełniały wymogów formalnych (nie były kodowane).
Do drugiego etapu zawodów wybrano zespoły, w których uczniowie zgodnie z wytycznymi przedstawili swoje wizje projektowe (zarówno na etapie koncepcji jak i projektu wykonawczego). Wybrano te zespoły, które w sposób czytelny, merytoryczny i spójny przedstawiły zagospodarowanie szatą roślinną terenu przyległego do intensywnie użytkowanego ciągu komunikacyjnego ul. Legnickiej we Wrocławiu.
Prace prezentowały zróżnicowany poziom podania graficznego.
do II etapu wybrano następujące prace reprezentowane przez zespoły:

praca nr 252619 (Aleksandra Dziuba, Patrycja Szary, Elżbieta Jajko
Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie)

praca nr 915263 (Bernadetta Fedor, Patrycja Hołyszewska, Paulina Luszka, Sara Skrobuk
Zespół Szkól Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich)

praca nr 212192 (Paula Podkówka, Tomasz Zabiełowicz
Technikum Architektury Krajobrazu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie)

praca nr 678142 (Piotr Horbacz, Monika Jakuszko, Paulina Jaskot, Patrycja Torba
Zespół Szkół Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich)

          Finał I Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu planowany był na sobotę 17.04.2010 w Rakowicach Wielkich. W związku z sytuacją zaistniałą w naszym państwie, o dokładnej dacie finału I Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu poinformujemy w terminie póŹniejszym.

koordynator
dr inż. Monika Ziemiańska


[Dodano 12.04.2010].

Więcej informacji >>

[Dodano 12.04.2010].
"Dolnośląskie Zawody Architektury Krajobrazu"
          Informujemy, że wyniki pierwszego ETAPU I Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu zostaną ogłoszone 12.04.2010 (poniedziałek) po 15.00 (będzie to również informacja dotycząca zakwalifikowania do II etapu).

koordynator
dr inż. Monika Ziemiańska


[Dodano 09.04.2010].
"Dyplom dla EkoRozwoju"
          Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską. Konkurs adresowany był do absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2008/2009. Zgłoszono do niego 37 prac o tematyce przyrodniczej, społecznej i technicznej. Wśród nagrodzonych znalazła się praca Emilii Zemlak z kierunku architektura krajobrazu "Koncepcja zielonego dachu nowego terminalu portu lotniczego we Wrocławiu" wykonana pod kierunkiem dr inż. Marty Weber-Siwirskiej. Wśród prac wyróżnionych znalazły się dyplomy studentów z kierunku architektura krajobrazu: "Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Dobrej" Kamili Mikołajczyk - promotor dr inż. Zbigniew Kuriata, "Architektura krajobrazu w tradycji wsi Dolnego Śląska na przykładzie Kawic" Anny Pasierbek - promotor dr inż. Monika Ziemiańska, "Rewitalizacja w terenach otwartych z wielkiej płyty" Łukasza Makowskiego - promotor dr inż. Hanna Marszałek.
Więcej informacji >>


[Dodano 07.04.2010].
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA
TERENU NA OSIEDLU "LIPOWE ZACISZE" W STRZEGOMIU

          W dniu 4 marca 2010 odbyło się posiedzenie Komisji konkursowej w składzie:
przewodniczący: prof. dr hab. inż. arch. Zuzanna Borcz
członkowie: dr inż. arch. Irena NiedŹwiecka-Filipiak
dr inż. arch. Jerzy Potyrała
dr Anna Borcz, artysta plastyk
dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak
Maciej Żuberek - Inwestor

          Po wnikliwej analizie wszystkich prac, z których każda spełniała wymogi formalne, przyznano 3 nagrody pieniężne oraz 5 równorzędnych wyróżnień. Nagrody przyznano tym uczestnikom, którzy konsekwentnie zaprezentowali swoją ideę projektową, stworzyli oryginalną, a jednocześnie w pełni funkcjonalną wizję przestrzeni osiedlowej, o dobrej kompozycji, wzbogaconej w akcenty i miejsca charakterystyczne. Liczba wyróżnień została zwiększona ze względu na wysoki poziom prac uczestników konkursu i wielość poprawnych, aczkolwiek odmiennych rozwiązań, które zdaniem Komisji powinny zostać zaprezentowane na forum wystawy pokonkursowej. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace cechowała czytelność i dobry poziom podania graficznego.

I NAGRODA - praca nr 50368 ( 1 2 3 4) autorstwa Marka Leśniewskiego - 3 000 zł brutto
II NAGRODA - praca nr 11026 ( 1 2 3 4) autorstwa Alicji Romaniak - 2 000 zł brutto
III NAGRODA - praca nr 00909 ( 1 2 3 4) autorstwa Joanny Staniszewskiej i Laurenta Staniszewskiego - 1 000 zł brutto

Wyróżnienia równorzędne:
Praca nr 81743 autorstwa Anny Daniel i Moniki Brzuszek
Praca nr 81280 autorstwa Izabeli Rabiak, Izabeli Milińskiej i Karola Skraby
Praca nr 81245 autorstwa Anny Chmielowicz i Martyny Gruszczyńskiej
Praca nr 13124 autorstwa Małgorzaty Żydek
Praca nr 33333 autorstwa Szymona Kozaka i Bartłomieja Jędrzejewskiego

          Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, wyróżnień oraz dyplomów uczestnictwa nastąpi dnia

31 marca 2010 r. o godz. 13:00


w czasie wystawy pokonkursowej w holu głównym Centrum Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (adres: plac Grunwaldzki 24 a, 50-366 Wrocław). Osoby nagrodzone lub wyróżnione, nie mogące uczestniczyć w rozdaniu nagród, prosimy o kontakt mailowy z organizatorami, w celu ustalenia sposobu odebrania nagrody i dyplomu.


[Dodano 17.03.2010].
KONKURS NA PROJEKT ZABAWKI ARCHITEKTONICZNEJ
          Pracownia k. i Stowarzyszenie Akademia Łucznica mają przyjemność zaprosić do udziału w konkursie na projekt zabawki architektonicznej.

          Zabawa w życiu dziecka jest nie tylko sposobem na miłe spędzanie czasu, ale ważnym elementem jego rozwoju. Podobnie zabawka - powinna pełnić funkcje edukacyjne, przybliżać dziecku otaczający świat, tłumaczyć trudne pojęcia, rozwijać jego umiejętności manualne, wyobraŹnię przestrzenną, kreatywność, tak przydatną w dorosłym życiu, rozwijać zmysł estetyczny. Zabawka architektoniczna to nie tylko klocki i zestawy konstrukcyjne. Jest to zabawka, która wprowadza dziecko w świat zbudowany, rozbudza w nim zainteresowanie otaczającą przestrzenią, zwraca uwagę na różnorodność architektury tradycyjnej w różnych częściach Polski i świata, tłumaczy podstawowe zjawiska związane z konstrukcją budynku, pozwala poznać dziedzictwo kulturowe i historię regionu.

          Mamy nadzieję, że nadesłane prace pokażą jak szeroki i ciekawy może to być temat. Jesteśmy przekonani, że udział w konkursie oraz warsztatach zabawkarskich, będących jedną z nagród w konkursie, będzie dla projektantów okazją do zdobycia nowego doświadczenia, wypróbowania swoich pomysłów i spotkania z innymi, twórczymi osobami.

Termin nadsyłania prac: 26. marca 2010 roku.

Wszystkie materiały i szczegółowe informacje znajdują się na stronie konkursu: www.pracowniak.pl/konkurs.html
Konkurs realizowany jest w ramach programu Akademia Orange. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: portal w-a.pl, miesięcznik "Architektura & Biznes" i portal "purpose. przedsiębiorczość w kulturze".


[Dodano 3.03.2010].
I Dolnośląskie Zawody Architektury Krajobrazu
          Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej zapraszają uczniów szkół średnich kształcących się na kierunku architektura krajobrazu do udziału w I Dolnośląskich Zawodach Architektury Krajobrazu.


I Dolnośląskie Zawody Architektury Krajobrazu odbywać się będą pod patronatem
prof. Romana Kołacza, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Harmonogram Zawodów:


15.02.2010 - 31.03.2010 - I etap, realizacja zadania projektowego (część teoretyczna)
2.04.2010 - ogłoszenie wyników, informacja dotycząca zakwalifikowania do II etapu,
17.04.2010 - II etap, prace wykonawcze przy realizacji zadania w terenie (Rakowice Wielkie)
17.04.2010 - ogłoszenie zwycięzcy I Dolnośląskich Zawodów Architektury Krajobrazu

Kontakt w sprawie:
Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
(sekretariat tel. 71 320 18 64) strona internetowa: http://www.aqua.up.wroc.pl/iak/
* dr inż. Monika Ziemiańska, tel. 71 320 18 60, monika.ziemianska@up.wroc.pl
* mgr inż. Kamila Adamczyk, tel. 71 320 55 22 kamila.adamczyk@up.wroc.pl


Pliki do pobrania:
KOMUNIKAT I - pełna treść
REGULAMIN
LOKALIZACJA
CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OPRACOWANIA
MAPA ZASADNICZA Z ZAKRESEM OPRACOWANIA
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
WYMAGANIA DLA PIERWSZEGO ETAPU


[Dodano 23.02.2010].