Archiwum aktualności: ,  2019  ◊ 2018  ◊ 2017  ◊ 2016  ◊ 2015  ◊ 2014  ◊ 2013  ◊ 2012  ◊ 2011  ◊ 2010  ◊ 2009  ◊ 2008  ◊ 2007

 

Archiwum aktualności 2008 rok


 


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił rozporządzenie w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie. W dokumencie tym znalazły się także zapisy dotyczące stopni zawodowych inżyniera architekta krajobrazu dla absolwentów pierwszego stopnia studiów oraz magistra inżyniera architekta krajobrazu dla absolwentów studiów stopnia drugiego.
Z treścią rozporządzenia można zapoznac się na stronach ministerstwa pod poniższym adresem:
Rozporządzenie MNiSW

[Dodano 29.12.2008].


Uprzejmie zapraszam P.T. Pracowników i Doktorantów Instytutu Architektury Krajobrazu na zebranie naukowe, które odbędzie się dnia 07.01.2009
o godzinie 1015 w sali 507c. Proponowany program:
1. Koncepcja nowych projektów badawczych - referat dr Michaela Linka
2.Sprawy bieżące i wniesione.
Dyrektor instytutu
prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński

[Dodano 19.12.2008].
Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wraz z Instytutem Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej (XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG) nt. Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich, która odbędzie się w dniach 14-16 maja 2009 r. w Kamieniu Śląskim. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem nr 1.

[Dodano 11.12.2008].


OdpowiedŹ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na pismo Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Polskich Architektówe Krajobrazu z dnia 12 listopada 2008 r. dotyczące terminu publikacji rozporządzenia w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów.
[czytaj pdf]

[Dodano 8.12.2008].


Dni otwarte na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej dla studentów kierunku Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna, 13 grudnia 2008, Aula Wydziału Architektury, ul. B.Prusa 53/55, sala 319, godz 10.00 i 12.00. [Szczegółowe informacje w pdf]

[Dodano 8.12.2008].


Odszedł Pan Profesor Janusz Janecki...
Był członkiem Kapituły Polskich Architektów Krajobrazu oraz jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.

[Dodano 25.11.2008].


KURS PRZYGOTOWAWCZY Z RYSUNKU ODRĘCZNEGO
Dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Krajobrazu


1. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 29.11.2008 r. o godzinie 9 00, w holu budynku Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24
2. Kurs obejmuje 15 spotkań po 3 godziny (łącznie 45 godzin).
3. Zajęcia odbywać się będą: 29 listopada 2008, 20 grudnia 2008, 17 stycznia 2009.
Od 28 lutego 2009 (sobota) zajęcia odbywać się będą w każdą sobotę do 20 czerwca 2009 roku.
4. Należy przynieść z sobą deskę do rysowania 50x70 cm, brystol 50x70 cm, ołówki HB, 2B oraz komplet kredek ołówkowych.
5. Dodatkowe informacje i zapisy w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A (nowy budynek), tel. 071/ 320 15 68.
6. Opłata za kurs wynosi 650 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty

[Dodano 26.10.2008].

Płatne na konto nr:
62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem: opłata za kurs z rysunku 249-94

Na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dziakanat Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław


[Dodano 27.11.2008].


Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. Roman Kołacz serdecznie zaprasza 16 paŹdziernika 2008 do Auli Jana Pawła II (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a), na godz.13.00 na wykład prof. Jerzego WoŹnickiego pt.: "Dobre praktyki szkół wyższych w funkcjonowaniu uczelni".

[Dodano 15.10.2008].


Nowe warunki ubezpieczenia studentów, doktorantów i pracowników zamieszczone zostały tutaj:
[str.1]
[str.2]
[str.3]Ramowy program "Dni wstępnych" dla studentów I roku studiów wszystkich kierunków na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,
29 września 2008 roku, Aula Jana Pawła II w Centrum Naukowo-Dydaktycznym, pl. Grunwaldzki 24a
[Dodano 18.08.2008].

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", Działanie 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki".

Celem Działania 1.2 jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej przy jednoczesnym stymulowaniu rozwoju jakościowego kadry naukowej, jak i współpracy międzynarodowej.

W ramach Działania 1.2. ogłoszono nabór dla Programu TEAM - wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno.

Termin składania wniosków (w wersji papierowej) do biura Fundacji: 30 września 2008 r. Elektroniczny formularz wniosku zostanie udostępniony od dnia 11 sierpnia br.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/nagrody_TEAM.html

Informacji udziela również:
Biuro Projektów i Funduszy Unii Europejskiej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 42, pok. 2
50-369 Wrocław
tel. 071 320 1028
e-mail: ewa.sciwiarska@up.wroc.pl, anna.brzozowska@up.wroc.pl
[Dodano 18.08.2008].

Zapraszam na szkolenie "Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w STATISTICA", jakie firma StatSoft organizuje specjalnie dla pracowników i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Kurs odbędzie się 23 czerwca br. w godzinach 10.00-14.00 w auli im. Jana Pawła II w Centrum Naukowo-Dydaktycznym, plac Grunwaldzki 24a. [więcej...]
[Dodano 09.06.2008]. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Dolnośląskim Międzysektorowym Forum Ekologicznym, które odbędzie się 05.06.2008 w budynku Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji pl. Grunwaldzi 24a


[Dodano 4.06.2008].

Zapraszamy do zapoznania się z programem II. Biennale Architektury Krajobrazu.
[Dodano 29.05.2008].

PT
Pracownicy i Doktoranci
Instytutu Architektury Krajobrazu

Uprzejmie zapraszam od wzięcia udziału w popołudniowej sesji II. Biennale Architektury Krajobrazu, która odbędzie się 2 czerwca br. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pawłowicach. [zaproszenie...].

Dyrektor Instytutu
Andrzej Drabiński


[Dodano 28.05.2008].Dnia 16 kwietnia 2008 o godz. 10.15 w sali 507C odbędzie się zebranie naukowe Instytutu Architektury Krajobrazu.
[Dodano 09.04.2008].

Szanowni Państwo, pod adresem http://www.greeninfoonline.com/ został uruchomiony bezpłatny dostęp do bazy GreenFILE. Tematyka bazy dotyczy zagadnień człowiek - środowisko (np. zanieczyszczenie, globalne ocieplenie, odnawialne zasoby energii, recykling, rolnictwo zrównoważone, budownictwo spełniające wymogi ochrony środowiska). Baza umożliwia również dostęp do pełnych tekstów niektórych dokumentów.
[Dodano 09.04.2008].

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jako podmiot regionalny uczestniczący we wdrażaniu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 ogłasza nabór EKSPERTÓW do Panelu Ekspertów do oceny projektów składanych w ramach Programu. [czytaj...]
[Dodano 09.04.2008].

Instytut Architektury Krajobrazu zaprasza do budynku Centum Naukowo-Dydaktycznego UP (parter)na wystawę prac studentów I roku architektury krajobrazu (studia stacjonarne) z przedmiotu "Rysunek i rzeŹba" z następujących tematów:
- martwa natura (technika: kredki)
- martwa natura (technika: ołówek)

Poniżej przedstawiamy przykładowe prace. Autorzy (od lewej): Monika Czarnecka, Arkadiusz Zakrzewski.

     
[Dodano 04.04.2008].
Instytut Architektury Krajobrazu zaprasza na wystawę prac studentów I roku architektury krajobrazu (studia stacjonarne) z przedmiotu "Rysunek i rzeŹba", którą będzie można oglądać do końca lutego 2008 na parterze
w halu głównym CND [Szczegóły].
Poniżej przedstawiamy przykładowe prace. Autorzy (od lewej): Anita Trepka, Malwina Kozłowska, Alicja Romaniak.

    
[Dodano 23.01.2008].
Studentki kierunku architektura krajobrazu w finale V edycji konkursu Wrocławska Magnolia 2007/8. [więcej...]
[Dodano 09.01.2008].
W terminie od 23 listopada 2007 do 22 stycznia 2008 w Instytucie Architektury Krajobrazu odbywała staż studentka Horticultural & Landscape College w Hunan Agricultural University of Changsa Zhou Zanxi.
[Relacja z pobytu...]
[Dodano 25.01.2008].
Przedstawiamy kolejną propozycję logo Instytutu autorstwa Kingi Fatli, studentki V roku architektury krajobrazu.[Pobierz plik jpg]
[Dodano 03.01.2008].
Koncepcja systemu komunikacji wizualnej dla Instytutu autorstwa Łukasza Dworniczaka, studenta V roku architektury krajobrazu.[Pobierz plik pdf]
[Dodano 02.01.2008].
Zapraszamy do zapoznania się z propozycją ideową i graficzną nowego logo Instytutu Architektury Krajobrazu autorstwa Daniela Skarżyńskiego, studenta V roku architektury krajobrazu.[Pobierz plik jpg]
[Dodano 30.11.2007].
luty


Uwaga! zmiana adresów e-mail. Lista nowych adresów poczty elektronicznej dla pracowników (imie.nazwisko@up.wroc.pl) znajduje się w sekretariacie Instytutu. Pocztę elektroniczną na wycofywanych adresach pocztowych z rozszerzeniem .ozi będzie można odbierać do końca roku 2008.

[Dodano 15.02.2008].
Uprzejmie informujemy, że do 18.02.2008 (poniedziałek) należy złożyć sprawozdania końcowe z badań własnych (w tym prace promocyjne doktorskie). Równocześnie przypominamy, iż termin składania nowych wniosków upływa 22.02.2008. Stosowne formularze znajdują się na stronie głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w zakładce Dział Nauki (Badania własne).
[Dodano 12.02.2008].
styczeń


Uprzejmie informuję, iż dla Państwa wygody w menu głównym po lewej stronie ekranu umieszczono link
do serwera pocztowego UP w postaci koperty, dzięki któremu mogą Państwo korzystać ze swojego konta pocztowego bezpośrednio ze strony Instytutu. Instrukcja obsługi poczty znajduje się [tutaj]
Z poważaniem Administrator
[Dodano 19.01.2008].
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Rolniczej we Wrocławiu (nr 20/2003) w sprawie obowiązku dokumentowania i rozpowszechniania informacji o publikacjach pracowników UP we Wrocławiu, uprasza się o dostarczenie do dnia 15 lutego do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki UP pełnego wykazu publikacji pracowników i doktorantów Instytutu, które ukazały się w 2007 roku (szczegóły - czytaj pdf)
[Dodano 14.01.2008].
Ogłoszenie Dziekana Wydziału w sprawie zawieszenia zajęć w dniu 23 stycznia 2008 w godzinach 10.00-14.00 (czytaj)
[Dodano 17.01.2008].
Uprzejmie informujemy, że w I dekadzie lutego 2008 roku odbędzie się zebranie Rady Programowej kierunku Budownictwo i Gospodarka Przestrzenna, na którym zostanie dokonany wybór prowadzących przedmioty standardowe oraz rozstrzygnięcie konkursów na pozostałe przedmioty realizowane w nowym programie studiów (szczegóły).
[Dodano 14.01.2008].
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z pismem Prodziekana dr hab. Marka Lorenca w sprawie opracowania kart przemiotów (czytaj) Opracowane karty należy przesyłać na adres: mwlorenc@ozi.ar.wroc.pl
do dnia 31 stycznia 2008
.
[Dodano 14.01.2008].