Archiwum aktualności:  2019  ◊ 2018  ◊ 2017  ◊ 2016  ◊ 2015  ◊ 2014  ◊ 2013  ◊ 2012  ◊ 2011  ◊ 2010  ◊ 2009  ◊ 2008  ◊ 2007

 

Archiwum aktualności 2012 rok


"Gorące i trwałe uczucia w zimnym kamieniu"

W ramach współpracy, jaką Instytut Architektury Krajobrazu nawiązał z Fundacją Bazalt ze Strzegomia, Uniwersytet Przyrodniczy czynnie uczestniczył w tegorocznych poznańskich targach branży kamieniarskiej KAMIEŃ-STONE. Wspólne stoisko (nr 1) pozwoliło na eksponowanie kamiennej tkanki w duchu artystycznym. Szczególnie widoczne było to w drugi dzień targów - 8 listopada, kiedy przestrzeń wystawiennicza zamieniła się w twórcze zajęcia warsztatowe, w których czynny udział wzięli tłumnie przede wszystkim studenci IV roku kierunku architektura krajobrazu realizujący kurs semestralny w ramach przedmiotu Kamień w krajobrazie pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Lorenca i dr inż. Anny Podolskiej. Ponadto opiekę merytoryczną nad częścią plastyczną sprawowała dr sztuki Anna Borcz, a także mgr inż. Monika Brodzka.

Warsztaty artystyczne składały się z czterech zasadniczych części odbywających się naprzemiennie w przedziale godzinowym od 10 do 16. W ich skład wchodziły: warsztaty mozaikowania i makiety minimalistycznych ogródków, nad którymi pieczę sprawowała dr inż. Anna Podolska oraz warsztaty rysunku i malarstwa pod przewodnictwem dr Anny Borcz. Główną ideą warsztatów było ukazanie studentom kierunku architektura krajobrazu praktycznego wymiaru zawodu architekta krajobrazu w zakresie projektowania w materiale kamiennym, a osobom odwiedzjącym targi - szerszego pojęcia o tym stosunkowo młodym zawodzie w Polsce. Pomocą przy propagowaniu w tym zakresie studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu były bez wątpienia ulotki i foldery rozdawane podczas trwania targów odwiedzającym i wystawcom.

Stoisko nr 1 było bez wątpienia najbardziej barwnym i zauważalnym stoiskiem na tegorocznych targach, a przy tym tłumnie odwiedzanym przez różne grupy wiekowe, które z dużym zainteresowaniem śledziły artystyczne poczynania naszych studentów. Efekty ich pracy stanowiły jednocześnie nagrody na czwarty - ostatni dzień targów. Na ten dzień na stoisku przewidziano kolejne przyciągające uwagę atrakcje - konkursy, które przeprowadziła dr inż. Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, a przygotowała dr inż. Anna Podolska wraz z grupą studentów IV roku kier. architektura krajobrazu. Tym razem czynnymi uczestnikami mieli być odwiedzający i wystawcy prezentujący się na targach. Wspomniane konkursy stanowiły różnorodne konkurencje obracające się często w żartobliwy sposób w tematyce kamieniarskiej. Były to m.in. rebusy, szarady, krzyżówki, wymagające od uczestników logicznego myślenia, piosenki i wiersze, w których pojawia się słowo "kamień", "minerał", "skała", "głaz", a także konkurencje, w których należało wykazać się talentem plastycznym, np.: stworzenie i przedstawienie w formie rysunkowej własnego projektu małej architektury, łączącego dwa przedstawione na wylosowanym pasku elementy; przedstawienie "gorącego i trwałego uczucia w zimnym kamieniu" - przy pomocy specjalistycznych narzędzi na tablicach z plasteliny, imitujących tablice kamienne, uczestnicy mieli za zadanie "wyryć" miłosne wyznania. Konkurencji konkursowych było dużo więcej, a każda z nich dostosowana do różnych przedziałów wiekowych osób biorących w nich udział, dzięki czemu każdy mógł tego dnia znaleŹć coś interesującego dla siebie na promującym Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Fundację Bazalt ze Strzegomia stoisku.
dr inż. Anna Podolska

[Dodano 14.12.2012]


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu organizuje w dniu 12 grudnia 2012 roku konferencję pt. "II Dolnośląskie Dni Architektury Krajobrazu". Będzie to druga edycja Dolnośląskich Dni Architektury Krajobrazu zorganizowanych po raz pierwszy 15 i 16 paŹdziernika w 2010 roku, cieszących się aprobatą i uznaniem wśród uczestników i zaproszonych gości.

Profil tegorocznej konferencji poświęcony będzie sprawom edukacji ekologicznej w szkołach średnich oraz organizacjach gromadzących młodzież uczącą się. Proponujemy spotkanie młodzieży, nauczycieli, naukowców, dydaktyków oraz przedstawicieli władz lokalnych w celu propagowania architektury krajobrazu jako sztuki kształtowania otoczenia oraz zintegrowania i wymiany doświadczeń w środowiskach zajmujących się tą specjalnością, a także wyeksponowania roli edukacji ekologicznej. Działania te przekładają się na prawidłowy rozwój środowiska życia człowieka kształtowany przez architektów krajobrazu.
Spotkanie wszystkich zainteresowanych odbędzie się w Ośrodku Kształcenia Ustawicznego UP we Wrocławiu w Pawłowicach koło Wrocławia, ul. Pawłowicka 87/89, 101 (dokładna lokalizacja na załączonej mapce).Proponujemy część wspólną dla nauczycieli i uczniów - I część referatowa, obejmująca zagadnienia związane z kształceniem na kierunku architektura krajobrazu oraz część rozdzielną - II część referatowa dla nauczycieli dotycząca spraw edukacji ekologicznej w szkołach średnich i wyższych oraz równolegle integracyjne warsztaty plastyczne dla uczniów szkół średnich biorących udział w konferencji.
W warsztatach praktycznych dla uczniów wezmą również udział studenci kierunku architektura krajobrazu UP we Wrocławiu, realizując wspólne działania w ramach organizowanego IV Biennale pt. "Architektura i krajobraz Pawłowic"- część II.
Część pierwsza to ogłoszony wcześniej konkurs dla studentów AK UP we Wrocławiu na ten sam temat. Wynik tego konkursu w postaci nadesłanych prac (grafika, malarstwo, rysunek, techniki mieszane) jak i efekt zorganizowanych warsztatów zaprezentowany zostanie na koniec konferencji. Jury konkursu, po zapoznaniu się z przedstawionymi pracami, przyzna 3 nagrody i 2 wyróżnienia w kategorii prac studenckich i 3 nagrody w kategorii prac uczniowskich.

Konferencja "II Dolnośląskie Dni Architektury Krajobrazu" została objęta patronatem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca, Wojewodę Dolnośląskiego Aleksandra Skorupę, Wiceprezydenta Wrocławia Adama Grehla, J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Romana Kołacza oraz Prezesa Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu Andrzeja Drabińskiego.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku


Dodatkowych informacji udziela sekretarz konferencji:
dr inż. arch. Jacek Burdziński, mail: jacek.burdzinski@up.wroc.pl, tel. 71 320 18 78.

[Dodano 07.12.2012]


Teraz Polska Promocja - VI edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie
Sukces absolwentki kierunku architektura krajobrazu

Miło nam poinformować, że w VI edycji konkursu "Teraz Polska Promocja", praca magisterska Pani Martyny Gruszczyńskiej, pt. "Ocena i propozycja wykorzystania turystycznego Arboretum Leśnego w Sycowie do celów edukacji integracyjnej", decyzją Kapituły Konkursu zdobyła wyróżnienie. Promotorem pracy był dr inż. arch. Marek Staffa.
Konkurs, organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego oraz Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i Polską Organizację Turystyczną, służy popularyzacji tematyki gospodarczej promocji Polski w świecie, wśród studentów, grona akademickiego i szeroko rozumianej opinii publicznej.
Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki, Ministra Spraw Zagranicznych, Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Adama Mickiewicza. Partnerem Konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

[Dodano 27.11.2012]


Otwarte Drzwi - IX ogólnopolski konkurs PFRON
Sukces absolwentki kierunku architektura krajobrazu

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów IX edycji "Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze zawodowym, społecznym lub zdrowotnym OTWARTE DRZWI" znalazła się absolwentka kierunku architektura krajobrazu Pani mgr inż. Mariola Kwiecień.
Praca Pani Marioli Kwiecień pt. "Koncepcja zagospodarowania terenu przy ośrodku dla osób autystycznych", zajęła III miejsce (pierwszego nie przyznano) w kategorii "prace magisterskie z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz rozwiązań technologicznych służących osobom niepełnosprawnym". Opiekunem pracy była dr inż. Hanna Marszałek.


www.pfron.pl

[Dodano 27.11.2012]


Aktualne informacje dla zainteresowanych kursem przygotowawczym z rysunku odręcznego znajdują się pod linkiem . Zapraszamy!

[Dodano 24.10.2012]


W dniach 13-16 września 2012 roku odbyła się w Dobkowie Letnia Szkoła Wiejskiego Krajobrazu, której organizatorem był Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Dobków.

Koordynacją i organizacją ze strony instytutu zajęła się dr Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, natomiast ze strony stowarzyszenia państwo Rozpędowscy, mieszkańcy Dobkowa.
Dobków jest zwycięzcą konkursu "Piękna wieś dolnośląska" w 2011 r., który jest jednym z instrumentów wsparcia Programu Odnowy Wsi. Laureat konkursu jako nagrodę otrzymuje dodatkowo opracowanie wykonywane przez pracowników i studentów Instytutu Architektury Krajobrazu UP we Wrocławiu, będące elementem współpracy Instytutu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Warsztaty były kontynuacją tych prac.
W warsztatach wzięło udział 11 studentów oraz absolwentów (obrona pracy dyplomowej w 2012 roku) kierunku architektura krajobrazu UP we Wrocławiu.
W pierwszym dniu odbyły się dwa wykłady wprowadzające. Pierwszy dotyczący zasad ochrony konserwatorskiej wygłosiła przedstawicielka Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, drugi związany z ochroną i kształtowaniem architektury i krajobrazu wiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem wsi Dobków wygłosiła dr hab. inż. arch. Irena NiedŹwiecka-Filipiak, która wraz z mgr inż. Lilianą Zielińską była również moderatorem warsztatów.
Tematyka warsztatów związana była z wypracowaniem modelowego rozwiązania dla wsi Dobków w czterech tematach: lukarny, ganki, ogrodzenia i przedogródki. Piata grupa zajmowała się analizą krajobrazu całej miejscowości.
Zapoznano się także z założeniami projektowymi "Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej", która będzie realizowana w jednym z zachowanych budynków we wsi.
Warsztaty zakończyła prezentacja prac przed przedstawicielami stowarzyszenia i mieszkańców Dobkowa.
Udział w warsztatach był bezpłatny dzięki dotacji uzyskanej przez wieś z programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.Uczestnicy i gospodarze warsztatów.

Zespół projektowy przy pracy.

Zespół projektowy przy pracy.

Prezentacja prac.

[Dodano 09.10.2012]


Stowarzyszenie Dobków i Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu serdecznie zapraszają do udziału w Letniej Szkole Wiejskiego Krajobrazu, która odbędzie się w Dobkowie od 13 do 16 września br.

Podczas tego spotkania będziecie mieli okazję poznawać a także projektować elementy krajobrazu wiejskiego Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej 2011.
W programie Letniej Szkoły wykład nt. ochrony konserwatorskiej we wsi Dobków, ochrony i kształtowania piękna krajobrazu wiejskiego oraz warsztaty projektowe we współpracy z doświadczonymi architektami i architektami krajobrazu.
Mieszkać będziemy w przepięknej Villi Greta (http://www.villagreta.pl), w której będziecie mieli okazję poznać doskonałe przystosowanie gospodarstwa rolnego na cele turystyczne. Poznacie także założenia projektowe Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej.
Udział w warsztatach jest bezpłatny dzięki dotacji uzyskanej z programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.
Serdecznie zapraszamy studentów oraz absolwentów (obrona pracy dyplomowej w 2012 roku) kierunków architektura krajobrazu, architektura i gospodarka przestrzenna do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłania jej na adres katarzyna.tokarczyk-dorociak@up.wroc.pl.

Liczba uczestników Letniej Szkoły Wiejskiego Krajobrazu jest ograniczona dlatego zachęcamy do szybkiego wysyłania zgłoszeń oraz do umotywowania dlaczego chcecie Państwo wziąć udział w tych warsztatach.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
[Dodano 27.08.2012]


Zainteresowanych zapraszamy na targi kamieniarskie KAMIEŃ-STONE 2012, które odbędą się 7-10 listopada 2012 r. w Poznaniu.

W programie:
- spotkanie z autorytetem z zakresu architektury,
- cykl seminariów dla architektów, producentów maszyn i narzędzi,
- Pogotowie Projektowe - miejsce, gdzie pracownie projektowania wnętrz i studenci uczelni artystycznych i architektury krajobrazu będą proponować klientom indywidualnym rozwiązania projektowe z użyciem materiałów będących w ofercie firm będących na targach,
- zwiedzanie Poznania "szlakiem budowli z wykorzystaniem kamienia",
- przyznanie Klaudiuszy 2012.

Więcej szczegółów na stronie www.kamien-stone.mtp.pl

[Dodano 19.07.2012]


Zakończyły się Pierwsze Warsztaty Projektowe "Krajobraz Małych Miast" - Wołów


W trwających trzy dni warsztatach projektowych wzięło udział osiem studentek kierunku Architektury Krajobrazy oraz dwóch prowadzących - dr inż. Kamila Adamczyk i mgr inż. Liliana Zielińska.
Temat warsztatów dotyczył placów i skwerów w obrębie murów obronnych starego miasta oraz ich najbliższego otoczenia. Prace można było podzielić na: terenową w tym m.in. inwentaryzacyjną (zieleni, małej architektury); analityczną oraz projektową. Ta ostatnia składała się zarówno z uniwersalnych zaleceń projektowych dla badanego obszaru jak i koncepcyjnych rozwiązań wybranych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych.
O napiętym programie warsztatów i dużym zaangażowaniu uczestników świadczą załączone postery, których prezentacja odbyła się przed Burmistrzem Miasta Wołowa, członkami Rady Miasta i Gminy oraz Członami Komisji Estetyzacji Miasta Wołowa.

otwórz w nowym oknie otwórz w nowym oknie otwórz w nowym oknie otwórz w nowym oknie otwórz w nowym oknie otwórz w nowym oknie

Więcej informacji na stronie Miasta i Gminy Wołów
[Dodano 15.07.2012]


KONKURS NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM W JORDANOWIE ŚLĄSKIM ROZSTRZYGNIĘTY!


Konkurs zamknięty na koncepcję projektową zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Jordanowie Śląskim był skierowany do studentów III i IV roku studiów zawodowych inżynierskich lub I i II roku studiów magisterskich na kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przygotowane przez studentów prace zawierały wiele interesujących rozwiązań uwzględniających m.in. ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych wsi Jordanów Śląski oraz uatrakcyjnienie niezagospodarowanego obecnie terenu, który miałby stać się miejscem rekreacji zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów odwiedzających tą okolicę. Projekty zawierały schemat funkcjonalno-przestrzenny i koncepcję zagospodarowania terenu, charakterystyczne przekroje, szczegół terenu, detale sceny widowiskowej i chaty grillowej, wizualizacje wybranych elementów małej architektury, a także opis założeń projektowych.

We wtorek 10 lipca komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Urzędu Gminy Jordanów Śląski oraz Instytutu Architektury Krajobrazu wyłoniła następujących zwycięzców:
I miejsce - praca nr 82196 wykonana przez: Agnieszkę Kwaśny i Annę Kubiak,
II miejsce - praca nr 19197 wykonana przez: Aleksandrę Falkowską, Joannę Mazur i Paulę Wojtyła,
III miejsce - praca nr 89092 wykonana przez: Anetę Krzemińską.

Wyróżnienia otrzymały następujące prace:
nr 12321 - wykonana przez: Joannę Wawryczuk i Macieja Szumowicza,
nr 88656 - wykonana przez: Pamelę Pachutę i Adriana Stańca,
nr 01044 - wykonana przez: Magdalenę Mokrzan.

Zwycięskie i wyróżnione prace w konkursie zaprezentowane zostaną na wystawie zorganizowanej podczas sierpniowych dożynek gminnych we wsi Jordanów Śląski. Laureatom zostaną wówczas wręczone nagrody przewidziane w regulaminie konkursu (o dokładnym miejscu i terminie, osoby zainteresowane zostaną powiadomione osobiście).
Dziękujemy za tak duże zainteresowanie niniejszym konkursem oraz serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wyróżnionym oraz wszystkim uczestnikom.

[Dodano 11.07.2012]

PIERWSZE WARSZTATY PROJEKTOWE
"KRAJOBRAZ MAŁYCH MIAST" - WOŁÓW


Termin: 4, 5, 6 lipca 2012

Przedmiot warsztatów: Skwery miejskie w obrębie murów obronnych starego miasta

Celem warsztatów projektowych jest opracowanie wytycznych do zagospodarowania skwerów miejskich,
w tym: - analiza istniejącej funkcji i sposobu zagospodarowania;
- w zależności od potrzeby, nadanie nowej funkcji i nowego sposobu zagospodarowania;
- określenie bazy gatunkowej do wykorzystania w projektach zagospodarowania;
- szkicowe opracowanie wytycznych do mebli architektonicznych Wołowa.
zobacz WIĘCEJ


[Dodano 21.06.2012]

Już drugi raz odbędzie się LETNIA SZKOŁA PROJEKTOWANIA W KAMIENIU

W dniach 21-25 września br. zapraszamy studentów architektury krajobrazu i architektury z całej Polski do wzięcia udziału w wykładach i warsztatach, które odbędą się w Morawie koło Strzegomia. Tematyka II Letniej Szkoły Projektowania w Kamieniu to zagadnienia związane z możliwościami oraz zasadami wykorzystania kamienia naturalnego w kształtowaniu krajobrazu. W tym roku zajęcia odbywać się będą na terenie historycznego założenia pałacowo-parkowego w Morawie.
Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz firm kamieniarskich.
Zgłoszenia wraz z listem motywacyjnym przyjmuje Fundacja "Bazalt".
Więcej na www.bazalt.org.pl oraz w pok. 407 C u dr inż. Katarzyny Tokarczyk-Dorociak

[Dodano 18.06.2012]


GALERIA LINIA
- utworzona (2008 r.) i prowadzona przez Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Stałym kuratorem Galerii jest profesor dr hab. Piotr Błażejewski, będący pracownikiem Instytutu, a zarazem profesorem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. ZOBACZ WIĘCEJ

[Dodano 15.06.2012]

Egzamin wstępny z rysunku - info

[Dodano 5.06.2012]


"WYCHLAPANA" KREATYWNOŚĆ

WYSTAWA II ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH
STUDENTOW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU W GALERII "HORYZONT"


W maju 2012 roku odbyła się wystawa malarstwa studentów architektury krajobrazu w Galerii "Horyzont" Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Prezentowano obrazy w nowym atrium gmachu głównego przy ul. Norwida w galerii prowadzonej przez prof. Alojzego Gryta.
WIĘCEJ >>>[Dodano 31.05.2012]


Rektorzy czterech uczelni publicznych kształcących architektów krajobrazu na poziomie magisterskim podpisali porozumienie o utworzeniu Unii na rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu.
czytaj więcej >>>

[Dodano 20.05.2012]

WROCŁAWSKIE MAGNOLIE 2012
Sukces absolwentek kierunku architektura krajobrazu

Miło nam poinformować, że w IX edycji konkursu "Wrocławska Magnolia", w kategorii "Wdrożenie" trzy pierwsze miejsca oraz nagrody pieniężne zdobyły ex aequo absolwentki kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Nagrody przyznano:
I miejsce - mgr inż. Annie Chrząstowskiej za pracę pt. Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania parku w Rędzinie, zrealizowaną pod kierunkiem dr inż. arch. Magdaleny Zienowicz,
I miejsce - mgr inż. Martynie Kalecie za pracę pt.: Stare miasto we Wrocławiu - koncepcja poprawy wartości przyrodniczej wybranego miejsca, która została wykonana pod kierunkiem dr inż. Marty Weber-Siwirskiej,
I miejsce - mgr inż. Agacie Przewłockiej za pracę pt. Projekt wykonawczy szaty roślinnej do projektu przebudowy ul. Armii Krajowej we Wrocławiu, zrealizowaną pod kierunkiem: dr inż. Moniki Ziemiańskiej.

Pełny wykaz nagrodzonych i wyróżnionych absolwentów wrocławskich uczelni dostępny jest tutaj

Laureatkom i opiekunom ich prac serdecznie gratulujemy!(fotografie udostępnione dzięki uprzejmości mgr inż. Agaty Przewlockiej)

[Dodano 19.05.2012].


ZAPRASZAMY 15.05.2012 o godzinie 16.30 do KLUBOKAWIARNI ZNAJOMI ZNAJOMYCH (sala kinowa)
Warszawa, ul. Wilcza 58A
Redakcja czasopisma Arche
ZOBACZ ZAPOWIED¬[Dodano 11.05.2012].

Konferencja tematyczna - koncepcja zagospodarowania Winnej Góry

Dnia 27 kwietnia 2012 roku w sali widowiskowej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu odbyła się konferencja połączona z uroczystym wręczeniem nagród w konkursie na koncepcję projektową zagospodarowania terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy, będącego wynikiem realizacji porozumienia pomiędzy Gminą Trzebnica a Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Koordynatorami konkursu z ramienia Uczelni byli pracownicy naukowi Instytutu, architekci krajobrazu dr inż. Łukasz Pardela oraz mgr inż. Monika Brodzka.
WIĘCEJ >>>[Dodano 11.05.2012].


WÓJT GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

ogłasza KONKURS ZAMKNIĘTY
NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ZBIORNIKU WODNYM W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu przy zbiorniku wodnym w Jordanowie Śląskim, zgodnie z terenem zaznaczonym na mapie sytuacyjno-wysokościowej (załącznik nr 1) oraz wytycznymi z projektu MPZP (stanowiącymi załączniki nr 2 i 2a). Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie określa jego Regulamin.

Materiały do pobrania:
regulamin konkursu
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 2a
formularz zgłoszeniowy

[Dodano 25.04.2012].

Konferencja tematyczna - koncepcja zagospodarowania Winnej Góry

Zapraszamy na konferencję tematyczną dotyczącą koncepcji projektowej zagospodarowania terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy.
W programie przewidziano prezentację prac, które zwyciężyły w konkursie oraz okolicznościowy wykład prof. Jana Michała Burdukiewicza.
[Dodano 25.04.2012].


KONKURS NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WINNEJ GÓRY (Kociej Góry) W TRZEBNICY
rozstrzygnięty!


W konkursie zamkniętym na koncepcję projektową zagospodarowania terenu Winnej Góry (Kociej Góry) w Trzebnicy uczestniczyli studenci biorący udział w ćwiczeniach z przedmiotu Projektowanie obiektów architektury krajobrazu w roku akademickim 2011/12 na kierunku studiów Architektura Krajobrazu. Celem konkursu było wspieranie nauki poprzez wyłonienie najlepszego opracowania.

Projekty, w których skład wchodzą m.in. schemat funkcjonalno-przestrzenny i koncepcja zagospodarowania terenu, przekroje, wizualizacje wybranych elementów małej architektury oraz opis założeń projektowych wykonywane były w grupach 4-6 osobowych. Po raz pierwszy zostały zaprezentowane w lutym podczas spotkania, na którym podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Trzebnica, a Uniwersytetem Przyrodniczym umożliwiającym współpracę i wspieranie się tych instytucji we wspólnych działaniach. Przygotowane przez studentów prace zawierały bardzo wiele ciekawych i interesujących pomysłów uwzględniających historię, położenie i rzeŹbę terenu wzniesienia. W czwartek (12 kwietnia) komisja konkursowa ostatecznie podsumowała oceny prac i wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – praca nr 06969 wykonana przez: Natalię Bańdo, Aleksandrę Sielską, Katarzynę Kobierską, Kamilę Kurek, Roberta Kołodyńskiego, Michała Michalskiego

II miejsce – praca nr 91773 wykonana przez: Joannę Mazur, Małgorzatę Smołkę, Karolinę Komander, Igę Solecką

III miejsce – praca nr 00800 wykonana przez: Monikę Bienek, Małgorzatę Biesagę, Aleksandrę Byrę, Agnieszkę Cepińską, Malwinę Cichosz, Dagmarę Cichy

Wyróżnienia otrzymały następujące prace: 82691, 08727, 05041, 96325, 75641.

Obecnie postery przedstawiające koncepcje zarówno zwycięskie i wyróżnione, jak również pozostałe zgłoszone do konkursu prezentowane są na wystawie na parterze w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
Oficjalne zaprezentowanie prac przez zwycięzców i omówienie ich koncepcji odbędzie się podczas uroczystej konferencji tematycznej, która odbędzie się 27 kwietnia br. o godz. 17:00 w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu. Laureatom zostaną wręczone również nagrody przewidziane w regulaminie konkursu.
Źródło: http://www.trzebnica.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_trze2&lad=a&id_dzi=0&id_dok=907&id_men=30&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0

NAGRODZONYM, WYRÓŻNIONYM ORAZ WSZYSTKIM BIORĄCYM UDZIAŁ SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Więcej informacji znaleŹć można na stronie www.trzebnica.pl

[Dodano 17.04.2012].

KONKURS ZAMKNIĘTY
NA KONCEPCJĘ PROJEKTOWĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WINNEJ GÓRY (Kociej Góry) W TRZEBNICY


Celem konkursu jest wspieranie nauki poprzez wyłonienie w drodze konkursu opracowania koncepcji projektowej zagospodarowania terenu Winnej Góry (Kociej Góry), na której znajduje się stanowisko archeologiczne Homo Erectus oraz relikty dawnej cegielni i wyrobiska piasku w granicach objętych opracowaniem, zgodnie z terenem zaznaczonym na mapie sytuacyjno-wysokościowej oraz wytycznymi z projektu mpzp (stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu). Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie określa jego Regulamin.

Do pobrania REGULAMIN KONKURSU oraz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY .

[Dodano 01.03.2012].

W zakładce Informacje dla Pracowników Instytutu znajdują się udostępnione do wglądu pliki robocze z prac nad Krajowymi Ramami Kształcenia.

[Dodano 02.02.2012].
"Kiedyś ta górka była wysypiskiem śmieci, które tu przywożono samochodami z różnych miejsc we Wrocławiu i układano jedne na drugich. Teraz już nie przywozi się tu śmieci i odpadków. Zostały wykonane specjalne prace, które naprawiły tą górkę" - tak dzieci widzą zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych na Maślicach. Czas zakasać rękawy i pójść o krok dalej - zdecydować o jego przyszłości.
Zapraszamy więc w imieniu zespołu projektowego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pracującego nad koncepcją dla obiektu do pobrania i wypełnienia ankiety zapisania jej i odesłania na adres:
repark.maslice@gmail.comW ankiecie należy uzupełnić miejsca interaktywne o Wasze uwagi i sugestie, natomiast na stronie kolejnej umieszczone zostały wybrane rozwiązania, wskażcie więc te, z których chętnie byście korzystali. Warto puścić wodze fantazji - to przestrzeń dla każdego z nas!
Wszelkie sugestie, pomysły, uwagi, spostrzeżenia, obawy, szalone wizje i sceptyczne wywody - będą wzięte pod uwagę, więc macie Państwo niekwestionowany wpływ na to, co w tym wyjątkowym miejscu w przyszłości powstanie.
Z góry dziękujemy za Wasz wkład!

Więcej informacji o samym obiekcie znajduje się na stronie www.wroclaw.pl.

[Dodano 11.01.2012].

W tym roku Instytut Architektury Krajobrazu już po raz trzeci był organizatorem charytatywnej aukcji, odbywającej się przy koncertach noworocznych organizowanych przez J.M. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. Romana Kołacza w roku 2010 i 2011 i 2012.

Gwiazdą tegorocznego koncertu noworocznego, który odbył się 5.01.2012 r. była Irena Santor, wystąpił również Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod dyrekcją Alana Urbanka.
Pracownicy IAK UP we Wrocławiu: prof. dr hab. Piotr Błażejewski, prof. dr hab. Alojzy Gryt, dr Anna Borcz, dr inż. Zbigniew Kuriata i dr inż. arch. Jerzy Potyrała, doktorantka mgr inż. Liliana Zielińska oraz studenci kierunku architektura krajobrazu: Mariusz Chrabąszcz, Monika Bienek, Barbara Wieniawska-Raj i Marcin Pecyna przekazali swoje prace na rzecz aukcji nieodpłatnie.
Apel prowadzących spotkał się z ogromnym odzewem ze strony studentów architektury krajobrazu, na ręce organizatorów wpłynęło wiele wartościowych prac. Ceny sprzedaży dzieł wystawionych do aukcji wielokrotnie przekroczyły ich ceny wywoławcze. Tegoroczna aukcja charytatywna odbyła się na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.
Więcej w RELACJI
Z pracami wystawionymi na aukcji oraz z ich autorami zapoznać się można oglądając KATALOG PRAC

[Dodano 11.01.2012].

W grudniowym numerze Kuriera Kamieniarskiego (nr 4/2011) zamieszczona została wzmianka następującej treści:Serdecznie gratulujemy!

[Dodano 10.01.2012].
S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y   N A   K O N C E R T  N O W O R O C Z N Y
połączony z aukcją charytatywną na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci

Szczegóły dotyczące koncertu oraz aukcji dostępne się na stronie głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Prezentacja dzieł aukcyjnych obejrzeć można w prezentacji.

[Dodano 04.01.2012].

Jury Międzynarodowego Konkursu PKN ICOMOS im. Prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze studenckie prace dyplomowe podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego przyznało wyróżnienie mgr inż. Ewie Sowuli - absolwentce architektury krajobrazu za pracę "Rewitalizacja Młyna Sułkowice we Wrocławiu", promotorem której jest dr inż. arch. Renata Gubańska. Autorce nagrodzonej pracy   serdecznie gratulujemy!
Więcej szczegółów znajduje się na stronie głównej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

[Dodano 04.01.2012].KONIEC