Jednostki Instytutu Architektury Krajobrazu


 

W skład Instytutu wchodzą cztery zakłady oraz pracownia studialno-projektowa: