Archiwum aktualności:  2019  ◊ 2018  ◊ 2017  ◊ 2016  ◊ 2015  ◊ 2014  ◊ 2013  ◊ 2012  ◊ 2011  ◊ 2010  ◊ 2009  ◊ 2008  ◊ 2007

 

Archiwum aktualności 2013 rok


 [Dodano 20.12.2013].
Egzamin wstępny z rysunku - info

[Dodano 26.11.2013]


Dr inż. arch. Magdalena Zienowicz, adiunkt w Instytucie Architektury Krajobrazu, wyróżniona została jako autor artykułu w zakresie tematyki "Dolnośląski dom energooszczędny i odnawialne Źródła energii". Artykuł dostępny jest w monografii "KIERUNKI ROZWOJU BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO I WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ¬RÓDEŁ ENERGII NA TERENIE DOLNEGO SLĄSKA" pod redakcją Anny Bać i Jacka Kasperskiego.
Serdecznie gratulujemy![Dodano 25.11.2013].

W dniach 25-27 września 2013 r. odbyła się podwójna Międzynarodowa Konferencja GEOTOUR 2013 & IRSE 2013. Pierwsza z nich miała tytuł "Strategies of Bundling Geotourist and Geoheritage Attractions", natomiast druga - "Mining Heritage of Central Europe and its Protection". Organizatorami tej konferencji były trzy instytucje: KGHM CUPRUM Ltd. Research & Development Centre, Technical University of Kosice (Słowacja) oraz University of Miskolc (Węgry). Z tych też krajów, a także z Czech, pochodzili uczestnicy spotkania.
Instytut Architektury Krajobrazu reprezentował prof. dr hab. Marek Lorenc wygłaszając referat pt. "How mining heritage can be used? Selected examples from Europe" (współautorstwo z absolwentką naszego kierunku - Małgorzatą Janusz).[Dodano 25.11.2013].

Międzynarodowa Konferencja w Irlandii

Pozostałości historycznych obiektów przemysłowych, zwłaszcza pochodzących z XIX wieku tj. fabryki, młyny, koleje, kanały żeglowne, stocznie i kopalnie, można znaleŹć w wielu miejscach na terenie Irlandii. Miejscem o znaczeniu szczególnym jest Glendalough, będące dziś niezwykle ważnym dla Irlandczyków centrum turystycznym, z dwóch względów: jest to kolebka chrześcijaństwa w trym kraju, a także bardzo prężnie działający niegdyś ośrodek górnictwa ołowiu. Właśnie z tego względu Glendalough wybrano na miejsce zorganizowania w dniach 17-20 paŹdziernika 2013 r. Międzynarodowej Konferencji "The Forgotten State of Industry? Irish Industrial Landscapes and Heritage in a Global Context". Organizatorem tej konferencji było stowarzyszenie Glens of Lead, będące partnerem projektu InterReg 4A (Ireland-Wales) "Metal Links: Forging Communities Together", wspieranego przez Heritage Council, Wicklow County Council oraz Mining Heritage Trust of Ireland. Miejscem obrad była miejscowość Glendalough, położona w Górach Wicklow, 52 km na południe od Dublina

Konferencja ta zgromadziła grupę wykładowców z Irlandii, Wielkiej Brytanii, kontynentalnej Europy i Australii, stwarzając forum umożliwiające podzielenie się informacjami i doświadczeniami z zakresu konserwacji, zarządzania i prezentacji historycznych krajobrazów poprzemysłowych, których wiele w Irlandii jest słabo rozumianych i podatnych na zniszczenie. Zgodnie z tytułem "The Forgotten State of Industry? Irish Industrial Landscapes and Heritage in a Global Context", spotkanie to stworzyło wyjątkowa okazję do wprowadzenia w życie dobrych praktyk dla lepszego zrozumienia, uwidocznienia i docenienia wartości obiektów tego typu dziedzictwa w Irlandii. Prof. dr hab. Marek Lorenc (również autor zdjęcia poniżej) wygłosił wykład o tytule "The Coal Mining Region of Lower Silesia, Poland: A Blight on the Landscape or Tourism Opportunity?".[Dodano 25.11.2013].

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


[Dodano 25.11.2013]. Ś.P. Profesora dr hab. inż. Lecha Nowaka

zasłużonego nauczciela akademickiego, emertowanego pracownika Insttutu Architektur Krajobrazu,
wieloletniego kierownika Katedry Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Ś.P. Profesor dr hab. inż. Lech Nowak odszedł w dniu 27 paŹdziernika 2013 roku zmarł w wieku 69 lat.[Dodano 29.10.2013].
Podziękowania dla uczestników i współorganizatorów Wrocławskiej konferencji
"Krajobraz w służbie fortyfikacji"


Konferencja dotycząca badań i ochrony wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych fortyfikacji, która odbyła się w dniach 10-12 paŹdziernika 2013 roku w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia na stronie www.krajobrazfort.prv.pl

[Dodano 25.10.2013].

Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz Fundacja EkoRozwoju zapraszają na dwudniowe szkolenie „Drzewa w otwartym krajobrazie - instrukcja obsługi. Szkolenie z zakresu oceny stanu, pielęgnacji oraz podejmowania decyzji o wycince drzew”. Szczegoły na stronie www .

[Dodano 16.10.2013].


Konkurs na innowacyjny projekt, artykuł, esej
"Debiut naukowy 2013"
temat wiodący – "Zrównoważony rozwój"


Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym, umożliwiającym zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wszczęcie przewodu doktorskiego (warunkiem rozpoczęcia przewodu doktorskiego będzie co najmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym o zasięgu krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej).

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci (I, II i III stopnia). Prace można napisać w języku polskim, angielskim lub ukraińskim.
Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia, o dowolnej tematyce i profilu, pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Esej powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie aspekt innowacyjny.

Termin nadesłania prac: 30 paŹdziernika 2013 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2013 r.

Projekt organizuje Biuro prof. dra hab. inż. Jerzego Buzka – posła do Parlamentu Europejskiego we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie, Kołem Naukowym Doktorantów Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Narodową Akademią Nauk Pedagogicznych Ukrainy.
Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej prof. Jerzego Buzka .

[Dodano 16.10.2013].

UWAGA KONKURS!

Zarząd SPAK po raz drugi organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na kierunku architektura krajobrazu. W tym roku nagrody przyznawane będą za prace inżynierskie i magisterskie obronione w roku akademickim 2012/2013.
W konkursie mogą brać udział absolwenci szkół stacjonarnych i niestacjonarnych.

Prace na tegoroczny konkurs powinny być wyłonione w konkursach oddziałowych w paŹdzierniku. Każdy zarząd oddziału SPAK wybiera dwie najlepsze prace magisterskie oraz dwie najlepsze prace inżynierskie i przekazuje je w nieprzekraczalnym terminie do 31 paŹdziernika 2013 roku, na adres:

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
"Konkurs SPAK"
gdzie odbędzie się tegoroczne spotkanie Jury.

Posiedzenie Jury planowane jest w listopadzie lub w pierwszej połowie grudniu 2013 r. (w zależności od uzgodnionego wspólnie terminu).

Przypominamy o upływającym terminie składania prac oraz prosimy o upowszechnienie informacji na uczelniach, które zlokalizowane są w Państwa regionie.
Informacje na temat Konkursu dostępne są na naszej stronie internetowej: www.architekci-krajobrazu.org.

Z poważaniem
Andrzej Drabiński
Prezes SPAK
Agata Zachariasz
Przewodnicząca Kapituły Konkursu w 2013

[Dodano 16.10.2013].

Poszukiwany genetyczny bliŹniak dla potrzebującego szpiku!

Poniżej treść apelu, który znajduje się również pod linkiem: http://issuu.com/pawehawrylak/docs/zosta___dawc__ .
Uprzejmie prosimy, odpowiedzcie na ten apel.

[Dodano 11.10.2013].

24 września w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki mgr inż. Agata Krężel oraz mgr inż. Liliana Serafin przeprowadziły wykład i warsztaty "Partyzantka ogrodnicza - sztuka w przestrzeni miejskiej". Słuchaczami wykładu i uczestnikami warsztatów byli uczniowie szóstej klasy z Zespołu Szkół Sióstr Salezjanek. Słuchacze zapoznali się z działaniami ruchu partyzantki ogrodniczej, poznali także w jaki sposób można zadbać o wspólną przestrzeń w mieście. Na koniec odbyła się dyskusja. W czasie warsztatów uczniowie mogli spróbować pracy architekta krajobrazu. Wykonali koncepcję własnej rabaty - instalacji artystycznej, następnie jej wizualizację. Wielką atrakcją warsztatów była możliwość skomponowania własnej miniaturowej rabaty - instalacji artystycznej na bazie wykonanej wcześniej koncepcji.
Dnia następnego, 25 września odbyły się warsztaty projektowe poprzedzone wykładem o temacie "Kształtowanie terenów nadrzecznych we Wrocławiu". Warsztaty z udziałem dzieci z IV klasy Szkoły Podstawowen nr 36 z Wrocławia przeprowadzone były przy udziale dr inż. arch. Anny Bocheńskiej oraz studentki architektury krajobrazu, Karoliny Anwajler. Wykład o projektowaniu nawierzchni poprowadził dr inż. arch. Jacek Burdziński.


[Dodano 08.10.2013].

Politechnika Wrocławska zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykłady i seminaria prowadzone przez wybitnego architekta, prof. Zeeva Barana. Wizyta odbędzie się w dniach 4-7 paŹdziernika 2013 r. w ramach programu Visiting Professors. Więcej >>>

[Dodano 02.10.2013].

Serdecznie zapraszamy od udziału w Międzynarodowym Sympozjum Tradycyjne i Nowe Przestrzenie Publiczne na Obszarach Wiejskich, które odbędzie się 25. paŹdziernika 2013 r. w PWSZ w Nysie.
W załączeniu program spotkania z udziałem zaproszonych Gości zagranicznych. Termin nadsyłania zgłoszeń udziału, tematów i streszczeń artykułów: 18. paŹdziernik br.

[Dodano 02.10.2013].

W dniach 18-19 paŹdzienika odbędzie się irlandzka konferencja The Forgotten State of Industry, gdzie Instytut Architektury Krajobrazu reprezentować będzie prof. dr hab. Marek Lorenc z wystąpieniem o tytule The Coal Mining Region of Lower Silesia, Poland: A Blight on the Landscape or Tourism Opportunity?. Sredecznie zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną do pobrania pod LINKIEM.

[Dodano 01.10.2013].

już wkrótce

"KRAJOBRAZ W SŁUŻBIE FORTYFIKACJI
- badania i ochrona wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych fortyfikacji"

10-12.10.2013
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach

Więcej: krajobrazfort.prv.pl

[Dodano 20.09.2013].

"W Dechę" to akcja mająca na celu założenie ogrodów warzywnych i kwiatowych przy Domu dla Dzieci we Wrocławiu.
Akcję zorganizowali: Studenckie Koło Architektury Krajobrazu, sekcja projektowa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Towarzystwo Nasz Dom, oddział we Wrocławiu. Partnerem projektu był Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego.
Akcja "W dechę" powstała z inicjatywy Kamili Rogaczewskiej, studentki architektury krajobrazu oraz Justyny Maszewskiej, opiekunki w ośrodku "Domy dla Dzieci". Za realizację projektu odpowiadało Studenckie Koło Architektury Krajobrazu, sekcja projektowa, której opiekunem jest dr inż. Justyna Jaworek.

Realizację projektu wspierali studenci architektury krajobrazu: Magdalena Falkowska, Kaja Jędrzejczak, Karolina Komander, Natalia Kordysz, Miłka Matkowska, Joanna Mazur, Kamila Rogaczewska, Małgorzata Smołka, Estera Sobczyk, Agata Stachnik, Paula Sypniewska, Marta Teneta, Marcelina Trzaska, Paula Wojtyła, Anna Zapiór oraz pracownicy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy bezpłatnie dostarczyli rośliny do ogrodu. Akcja wspierana była także przez Dział Gospodarczy UP we Wrocławiu, a zwłaszcza Panią Annę Kutnik, dzięki której na potrzeby Akcji w Dechę, SKN Architektury Krajobrazu otrzymał rośliny z terenu dawnego parkingu przy ul. Grunwaldzkiej.

Akcja miała na celu przekształcenie przestrzeni wokół Domu dla Dzieci, w atrakcyjny ogród użytkowy i ozdobny. Poprzedziły ją warsztaty ogrodnicze zorganizowane przez SKN Architektury Krajobrazu. Dzieci zdobyły praktyczną wiedzę na temat roślin użytkowych i ozdobnych, którą póŹniej wykorzystały podczas budowy ogrodu. Mieszkańcy Domu dla Dzieci zostali włączeni w proces projektowania i budowania ogrodu tymczasowego. Składał się on z samodzielnie wykonanych skrzyń na warzywa oraz doniczek kwiatowych. Dzięki prostym, modułowym rozwiązaniom ogrody zyskały tymczasowy (mobilny) charakter. Będzie można je modyfikować, dostosowując do konkretnych potrzeb użytkowników. Taka właściwość ogrodów ma pozytywny wpływ na dzieci. Rozwija ich wyobraŹnię przestrzenną, mobilizuje do aktywności i zachęca do częstszego przebywania w ogrodzie. Projekt nadal trwa. W paŹdzierniku zaplanowane są kolejne spotkania z dziećmi, a także prelekcje w Ogrodzie Botanicznym.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: facebook[Dodano 18.09.2013].

Podwójne polsko-chińskie dyplomy z architektury krajobrazu

Porozumienie w sprawie angielskojęzycznych studiów II stopnia na kierunku architektura krajobrazu oraz podwójnych dyplomów podpisano podczas pobytu chińskiej delegacji z Hunan Agricultural University z Changsha 23 lipca 2013 roku.
Pierwszy semestr studiów prowadzony będzie w Polsce. Drugi to praktyki, które polscy studenci odbędą w Chinach, zaś chińscy w Polsce. Trzeci semestr studenci kształcić się będą na chińskiej uczelni, zaś czwarty prowadzony będzie przez Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w jednostkach macierzystych. Studia, które rozpoczną się w lutym 2014 roku, będą bezpłatne, studenci pokrywać będą koszty transportu oraz zakwaterowania i wyżywienia.

Więcej informacji: up.wroc.pl

[Dodano 10.09.2013].
Już po raz piąty Instytut Architektury Krajobrazu czynnie uczestniczył w organizowanym przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski konkursie pn. "Piękna Wieś Dolnośląska". Stanowi on jedną z form wsparcia, jaką Urząd oferuje sołectwom i gminom uczestniczącym w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Celem konkursu jest aktywizowanie ludności wiejskiej do wspólnych działań na rzecz swoich sołectw, które na zasadzie zdrowej rywalizacji wykonują innowacyjne przedsięwzięcia promujące rozwój obszarów wiejskich. Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak poprzednie, objęła następujące kategorie: "Najpiękniejsza Wieś", "Najpiękniejsza Zagroda", "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" oraz "Najlepszy start w odnowie wsi". Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ogółem 44 wsie z 27 gmin w tym do kategorii "Najpiękniejsza Wieś" - 16 wsi, "Najpiękniejsza Zagroda" - 6 zagród, "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" - 16 projektów, "Najlepszy start w odnowie wsi" - 12 projektów. W pracach Komisji konkursowej powołanej przez Marszałka Województwa z ramienia Instytutu wzięły udział dr inż. Anna Podolska i mgr inż. Liliana Serafin.
Więcej informacji można znaleŹć na stronie: dolnyslask.pl

[Dodano 26.08.2013].W dniu 14 czerwca odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transformacje krajobrazu wiejskiego Dolnego Śląska" organizowana wspólnie przez Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Konferencja miała miejsce w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach. Jest ona kontynuacją działań, które od kilku lat obie instytucje prowadzą wspólnie na rzecz ochrony i kształtowania krajobrazu wiejskiego. Była ona skierowana zarówno do środowiska naukowego, jak i władz lokalnych a jej celem było omówienie zagadnień związanych ze współczesnymi tendencjami kształtowania obszarów wiejskich, problemami planistycznymi na tych obszarach, przekształceniami i zagrożeniami tradycyjnego krajobrazu wsi, problemami ochrony zabytków na obszarach wiejskich oraz współczesnymi formami kształtowania zieleni we wsiach. W konferencji uczestniczyło około 100 osób, przedstawicieli świata nauki i studentów, władz lokalnych oraz instytucji związanych z kształtowaniem i ochroną krajobrazu.
W konferencji wzięli udział również goście z uczelni zagranicznych z: Mendel University Brno (Czechy), Brandenburgische Technische Universität Cottbus (Niemcy), Orel State Agrarian University (Rosja), Belgorod State University (Rosja) oraz Latvia University of Agriculture (Łotwa).

Przedłużeniem konferencji była podróż studyjna 15 czerwca, w której uczestniczyli goście z uczelni zagranicznych oraz pracownicy i studenci IAK UP we Wrocławiu. Miała ona na celu pokazanie pozytywnych działań w Polsce, a także sprowokowanie do dyskusji nad międzynarodowym programem dotyczącym rewitalizacji obszarów wiejskich.

Z pełnym sprawoznaniem, które niebawem ukaże się w biuletynie wydawanym przez UMWD, można zapoznać się TUTAJ

[Dodano 12.07.2013].

LLP-Erasmus Programme

W dniach 22-28 kwietnia 2013 r. Prof. dr hab. Marek Lorenc przebywał w Hiszpanii w ramach LLP-Erasmus Programme (Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility). Instytucją przyjmującą była Escuela Politécnica Superior w mieście Linares, będąca oddziałem Universidad de Jaén. Program pobytu obejmował pięć godzin wykładu oraz spotkań seminaryjnych. Do wyboru przedstawione zostało wcześniej szerokie spektrum tematyki związanej z zastosowaniem kamienia, a także problematyki dziedzictwa górniczego jako elementów krajobrazu.
WIĘCEJ >>>


Escuela Politecnica Superior de Linares

[Dodano 08.07.2013].

Już po raz trzeci w Strzegomiu odbędzie się Letnia Szkoła Projektowania w Kamieniu. Uczestnicy w trakcie warsztatów:
- zdobędą wiedzę na temat zasad projektowania w kamieniu zgodnych ze sztuką kamieniarską;
- poznają proces obróbki i przygotowania kamienia na potrzeby architektury krajobrazu;
- zrealizują indywidualne projekty małej architektury współpracując ze specjalistami z zakresu usług kamieniarskich.
Poniższa wzmianka pochodzi z czerwcowego numeru Kuriera Kamienierskiego. Więcej informacji na www.bazalt.org.pl[Dodano 08.07.2013][Dodano 24.06.2013]


W dniu 14 czerwca 2013 roku zostało wręczone dr inż. arch. Markowi Staffie najwyższe odznaczenie w turystyce Czech "Medal architekta Vratuslava Pasovského" za wybitne zasługi dla rozwoju turystyki.
Nagrodę wręczył Klub Czeskich Turystów.
Serdecznie gratulujemy![Dodano 24.06.2013]


Z dniem 11.02.2013r. powołana została Komisja do Spraw Oceny Jakości Kształcenia w Instytucie Architektury Krajobrazu na lata 2013 - 2016 w następującym składzie:

1. dr inż. Zbigniew Kuriata - przewodniczący
2. dr hab. inż. Kazimierz Chmura
3. dr Elżbieta Szopińska

Pod wskazanym linkiem można zapoznać się z PISMEM.

[Dodano 17.05.2013]


KONKURS
Dziekan Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP we Wrocławiu ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego (LOGO) dla OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ SAMOTWÓR

Wymogi
Znak graficzny musi w swoim przekazie wizualnym być powiązany z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej Samotwór oraz stanowić czytelny przekaz graficzny. Zakłada się, że logo będzie wykorzystywane zarówno na wizytówkach, broszurach reklamowych, plakatach jak i billboardach.
Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej, badawczej i wdrożeniowej w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz energii odnawialnej opartej o naturalne zasoby przyrodnicze.

Znak graficzny należy opracować na formatce A4 (technika dowolna, trwała) i oznaczyć czterocyfrowym numerem w dolnym prawym rogu.
Należy przygotować dwie wersje znaku (każdy na oddzielnej kartce A4 ):
1.wersja ze znakiem
2.wersja ze znakiem i napisem: OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ SAMOTWÓR

W kopercie oznaczonej tym samym numerem co znak graficzny należy podać autora/autorów projektu.

Terminy
Termin oddania projektu znaku graficznego ustalono do dnia 27.05.2013 do godziny 12.00
w Sekretariacie Instytutu Architektury Krajobrazu, pl. Grunwaldzki 24a 50-363 Wrocław.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1.06.2013.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają stosowne referencje pisemne oraz nagrody książkowe.

Osoby odpowiedzialne i prowadzące konkurs:
dr inż.arch.kraj. Ewa Podhajska, ewa.podhajska@up.wroc.pl
dr inż.arch. Magdalena Zienowicz, magdalena.zienowicz@up.wroc.pl

[Dodano 09.05.2013]Główna nagroda w konkursie INSPIRACJE W PRZESTRZENI

22 lutego 2013, podczas pierwszego dnia Targów Gardenia w Poznaniu, ogłoszono wyniki drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez redakcję czasopisma "Zieleń Miejska", pod hasłem "Inspiracje w przestrzeni". Tegorocznym tematem konkursu były ekoosiedla.
Nagrodę główną w kategorii "Profesjonalista" zdobył zespół w składzie:
  Ewa Domańska - absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, projektantka Pracowni Zielona Metamorfoza,
  Agnieszka Majewska - studentka studiów niestacjonarnych II stopnia, na kierunku Architektura Krajobrazu, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, projektantka Pracowni Zielona Metamorfoza,
  Alicja Romaniak - absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, obecnie doktorantka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska,
  Aleksandra Staszewska - absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, obecnie również doktorantka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.W uzasadnieniu Jury zwróciło uwagę na dbałość o prostotę kompozycji, przejrzystość pracy, uwzględnienie potrzeb mieszkańców, a przede wszystkim rozbudowany aspekt ekologiczny. W koncepcji zaproponowano nasadzenia z rodzimych gatunków roślin niewymagających licznych zabiegów pielęgnacyjnych. Jednocześnie szatę roślinną dobrano pod kątem wprowadzenia w przestrzeń osiedla fauny, szczególnie jeży i ptaków. Z zainteresowaniem jury spotkała się również zaproponowana w pracy idea rewitalizacji fragmentu przedwojennego wrocławskiego osiedla, znajdującego się pomiędzy ulicami Stopnicką i Wróblą.W kategorii "Debiutant" wyróżnienie zdobyła także absolwentka architektury krajobrazu - Wanda Sobieraj. Tematem przewodnim nagrodzonej pracy było ekologiczne gospodarowanie wodą opadową, a projekt przygotowany został dla wrocławskiego osiedla Kozanów, które ze względu na swą lokalizację szczególnie narażone jest na podtopienia i powodzie. Jury konkursu zaznaczyło, że godne pochwały są staranność projektu, jak i liczne propozycje szczegółowo przedstawionych urządzeń wodnych, umożliwiających realizację koncepcji zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi.

Kapituła konkursowa obradowała w składzie:
Prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak - przewodniczący, kierownik Zakładu Agroturystyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
Prof. dr hab. Marek Kosmala - Katedra Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie,
Dr inż. Kinga Kimic - adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie,
Mgr inż. Magdalena Garczarczyk - architekt krajobrazu, firma APAK z Poznania,
Hanna Bauta - zastępca redaktora naczelnego miesięcznika "Zieleń Miejska",
Judyta Więcławska - redaktor miesięcznika "Zieleń Miejska",
Magdalena Misiak - sekretarz, Abrys,
Monika Knychała - Abrys.

Cieszą nas bardzo osiągnięcia naszych studentów i absolwentów, promujące Naszą Uczelnię, dlatego nagrodzonym i wyróżnionym laureatom składamy serdeczne gratulacje!
(Na podstawie artykułu "Inspiracje w przestrzeni", "Zieleń Miejska", nr 3, marzec 2013).

[Dodano 09.05.2013]


Międzynarodowy 3 etapowy projekt pt. "Małe ogrody zoologiczne w Rosji i Polsce"

W ramach już kilkuletniej międzynarodowej współpracy naszej uczelni z Uniwersytetem Przyrodniczym w Orle w Rosji w grudniu 2012 roku został zainicjowany przez panią dr Annę Borcz (IAK koordynatora umowy) międzynarodowy 3 etapowy projekt pt. "Małe ogrody zoologiczne w Rosji i Polsce". Po wizycie podczas konferencji w Rosji w Narodowym Parku "Orłowskie Polesie" i zooparku powstała idea stworzenia wraz z prof. weterynarii panem Jerzym Monkiewiczem rocznego programu polepszenia dobrostanu zwierząt oraz nowego pola projektowania małej architektury dla studentów architektury krajobrazu na terenach ZOO. Przy wsparciu panów dziekanów: Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, a także pana rektora prof. weterynarii Romana Kołacza, który od wielu lat prowadzi zajęcia w Katedrze Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt udało się zorganizować 2 etap programu tj. konferencję i zaprosić specjalistów z Rosji. Miała ona na celu wymianę doświadczeń, omówienie pojawiających się trudności i propozycje ich przezwyciężenia, tak by możliwa była praktyczna realizacja 3 etapu (jego plan przedstawiamy poniżej). Zapraszamy do uczestnictwa w 3 etapie międzynarodowego programu Polska - Rosja 2013.

Składamy serdeczne podziękowania na wydatną pomoc pani dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irenie NiedŹwieckiej-Filipiak oraz Z-cy dyrektora panu dr inż. Zbigniewowi Kuriacie.

Część 2
Konferencja we Wrocławiu – wybrane zagadnienia (termin 16.04.2013 – 22.04.2013).


1. Wykłady specjalistów na temat wolier i wybiegów w zoologicznych kompleksach.
- Optymalne tworzenie małych ogrodów zoologicznych prywatnych i państwowych,
- Organizacja "adopcji" zwierząt przez firmy, organizacje i osoby prywatne w Europie,
- Możliwości otrzymania dotacji z międzynarodowych organizacji pod warunkiem prowadzenia działalności edukacyjnej i posiadania ponad 50 różnych gatunków zwierząt. Zwiększenie wpływów finansowych związanych z powiększeniem wybiegów i obszarów zwiedzania. Europejskie normy powierzchni wybiegów dla danego gatunku zwierząt a obecne warunki w ZOO,
- Wykład i prezentacja pana dr weterynarii Przemysława Cwynara (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt UP we Wrocławiu) dotyczący dobrostanu zwierząt i ogrodów zoologiczne Europy.

2. Prezentacje i wykłady specjalistów z Rosji.
Dyrektor Narodowego Parku "Orłowskie Polesie" dr hab. Aleksander Paramanow oraz dr hab. Aleksiej Kowesznikow - kierownik Katedry Architektury Krajobrazu z Państwowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Orle
Warsztaty projektowe studentów architektury krajobrazu UP I i II stopnia, gdzie młodzi projektanci stworzyli pod kierunkiem prelegentów z Rosji oraz dr Jacka Burdzińskiego i dr Anny Borcz koncepcje wybiegów dla "Orłowskiego Polesia".

Część 3
1. Realizacja projektów wybiegów z warsztatów konferencji międzynarodowej.
2. Aukcja obrazów malarzy z Rosji, Ukrainy i Polski o tematyce zwierzęcej na rzecz powiększenia klatek
3. Artykuły w naukowym piśmie Uniwersytetu Przyrodniczego przedstawicieli Karkonoskiego Parku Narodowego oraz specjalistów z Polesia i Wrocławia.
4. Rewizyta naukowców i studentów UP z Polski w okręgu Orłowskiego Polesia. Wystawa fotografii i warsztaty.
5. Wsparcie reklamowe pozytywnych zmian w działalności Narodowego Parku "Orłowskie Polesie".

[Dodano 09.05.2013]Warsztaty projektowe "Wspólna przestrzeń - ogród w ruchu"

W dniach 25 - 28. 04.2013 odbyły się interdyscyplinarne warsztaty projektowe "Wspólna przestrzeń", podczas których studenci kierunków architektury krajobrazu, architektury oraz rzeŹby współtworzyli projekty dla przestrzeni publicznych we Wrocławiu. Tematem przewodnim warsztatów był "ogród w ruchu", a obszarami opracowania stały się: fragment Placu Grunwaldzkiego oraz park Juliusza Słowackiego we Wrocławiu.
Praca warsztatowa opierała się na mieszanych grupach projektowych, którym konsultacji udzielali nauczyciele akademiccy z wrocławskich uczelni oraz zaproszeni goście. Każdego dnia również odbywały się wykłady. Wygłosili je m.in. dr inż. arch. Tomasz Myczkowski, artysta Paweł Szaibel, plastyk miejski mgr inż. arch. Beata Urbanowicz.
Organizatorami warsztatów była Politechnika Wrocławska Wydział Architektury i Wydział RzeŹby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Instytut Architektury Krajobrazu był reprezentowany przez 9 studentek oraz dr inż. Kamilę Adamczyk.
Wyniki warsztatów w formie plansz, makiet i modeli można oglądać do 13 maja 2013 na II piętrze Centrum Innowacji Akademii Sztuk Pięknych przy ul. R. Traugutta 19.[Dodano 09.05.2013]


24 kwietnia odbył się uroczysty wernisaż wystawy prac autorstwa malarki Anny Borcz, zorganizowanej przez prof. Piotra Błażejewskiego.
Wystawa malarska "Cywilizacje" jest podróżą poprzez nurty społeczeństwa, kulturową i historyczną. Interpretuje dokonania ludów żyjących od kilku tysiącleci wstecz, poprzez sztukę Azteków, Półwyspu Iberyjskiego, czy klimat Islamu, aż po współczesną architekturę. Łączy kulturę materialną z wyobrażeniami postaci człowieka. Do każdego ze wspomnianych elementów autorka znajduje inną: fakturę, marszczoną tkaninę, papier, płótno i barwę farb. Te, które najlepiej oddadzą charakter danej cywilizacji, a także ich współczesne echa widoczne dla dzisiejszego człowieka.dr Anna Borcz - absolwentka UW oraz ASP we Wrocławiu (dyplom w 1992r. u prof. K. Jarodzkiego). Zajmuje się praca artystyczną oraz dydaktyczną na UP we Wrocławiu. W 2006r. uzyskała stopień doktora sztuki. Twórczość autorki obejmuje strefę zarówno malarstwa, rysunku, jak i collage'u oraz fotografii. Artystka prezentowała swoje obrazy na wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą (Niemcy, Francja, Ukraina, Szwajcaria, Rosja, Mołdawia, Finlandia) oraz uczestniczyła w wielu pokazach zbiorowych.

[Dodano 29.04.2013]


Zaproszenie na wykład otwarty
Art Landscape Transformation
(w ramach projektu European culture 2007-2013 cooperation project)

Prelegent: prof. Valdis Liepa
Latvia University of Agriculture
Department Agricultural Engineering Faculty


24.04.2013 (środa)
Godz. 14:00 - 15:00 sala IIG

Serdecznie zapraszamy!

[Dodano 20.04.2013]


"KRAJOBRAZ W SŁUŻBIE FORTYFIKACJI
- badania i ochrona wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych fortyfikacji"

10-12.10.2013
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach

Organizatorzy

Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Komisja Architektury Militarnej PKN ICOMOS
Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne

Miejsce obrad

Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Pawłowicka 87/89, 101.

Istnieje możliwość rezerwowania noclegów bezpośrednio w Centrum Kongresowym oraz Pałacu, które dysponuje własną bazą noclegową w atrakcyjnych cenach.

Cel konferencji

Konferencja ma na celu popularyzację i poszukiwanie dobrych praktyk w zakresie kształtowania krajobrazu związanego z fortyfikacją, wymianą doświadczeń, budową współpracy oraz przedstawienie aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych w dziedzinie badań nad krajobrazem pomiędzy uczestnikami konferencji, wywodzącymi się ze środowisk naukowych, projektanckich oraz wykonawczych.

Problematyka

Konferencja będzie się składała z trzech sesji (popołudniowych w czwartek i piątek oraz przedpołudniowej w piątek). W ramach spotkania przewidziane są wykłady dotyczące następujących zagadnień, wstępnie podzielonych na poniższe panele:

I. Badania nad krajobrazem

 • metody i sposoby badań krajobrazu "zmilitaryzowanego",
 • funkcjonowanie rejonów ograniczeń budowlanych wokół fortyfikacji,
 • ekspozycja w krajobrazie terenów fortyfikacji,
 • zagrożenia i zmiany w krajobrazie fortyfikacji,
 • rola zieleni fortyfikacji w powstaniu założeń zieleni aglomeracji miejskich;

II. Ochrona i kształtowanie krajobrazu

 • aktualnie obowiązujące przepisy prawne, w tym nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • przegląd rozwiązań projektowych łączących ochronę krajobrazu z ochroną fortyfikacji,
 • dostępność inwestycyjna obiektów i ich nowe zagospodarowanie,
 • dobre praktyki w gospodarowaniu przestrzenią fortyfikacji,
 • edukacja ekologiczna i przyrodnicza na terenach dawnych fortyfikacji;

III. Flora i fauna obiektów fortyfikacji

 • zieleń fortyfikacji w zapisach aktów prawa w tym miejscowego,
 • analizy i badania dotyczące wieku drzew w omawianych obiektach (badania dendrochronologiczne),
 • kierunki, sposoby gospodarowania zasobami przyrodniczymi na terenie fortyfikacji,
 • ochrona zasobów przyrodniczych fortyfikacji,
 • sukcesja naturalna na terenie fortyfikacji i jej konsekwencje,
 • użytki ekologiczne a forty.

Terminy

Nadesłanie kart zgłoszeń z abstraktem drogą elektroniczną na adres konferencji: - do 31 maja 2013 r. Karta zgłoszenia uczestnictwa
O zakwalifikowaniu wraz z informacją o sposobie przygotowania artykułu do publikacji organizatorzy poinformują -do 15 czerwca 2013 r.
Nadsyłanie gotowych artykułów - do 15 września 2013 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencji: www.krajobrazfort.prv.pl

Koszt

Koszt uczestnictwa w konferencji:

 • wczesna opłata do 30 czerwca 2013 r. -600 zł‚
 • opłata po 30 czerwca 2013 r. -650 zł‚
 • koszt publikacji -350 zł‚

Opłata obejmuje udział‚ w sesjach referatowych, możliwością prezentacji badań i doświadczeń w formie komunikatu lub posteru, pełne wyżywienie, przerwy kawowe i objazd studialny. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Pawłowicach.

Publikacja artykułów

Kwartalnik "Architektury Krajobrazu" (4 pkt. według wykazu czasopism naukowych - część B MNiSW) Zasady publikacji znajdują się na stronie internetowej Kwartalnika: www.aqua.ar.wroc.pl/ak Zniżka na publikację wynosi: 50% w przypadku studentów oraz 25% dla członków Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK).

Objazd studialny "Szlakiem wrocławskiej twierdzy"

Na sobotę przewidziano objazd studialny śladem fortyfikacji XX-wiecznej Twierdzy Wrocław (Festung Breslau) wzdłuż rzeki Widawy.

Kontakt

Pytania prosimy kierować na adres Sekretariatu konferencji

Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław www.aqua.ar.wroc.pl/iak

tel.: 71 320 18 64
fax. 71 320 18 63
lub drogą mailową:[Dodano 23.04.2013]


Najnowszy numer kwartalnika Architektura Krajobrazu/Landscape Architecture dostępny jest online. Można go pobierać jako pełny tekst lub przeglądać wybrane artykuły z lat 2010-2012. Dostępne są również dwa numery z roku 2009 (kolejne w przygotowaniu). Serdecznie zapraszamy do lektury!

 ONLINE
Jeśli któryś z artykułów nie wyświetla się poprawnie, zawiera błąd lub inną usterkę, nie jest to efekt zamierzony - w imieniu administratora prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres monika.brodzka@up.wroc.pl. Z góry dziękujemy!

[Dodano 20.04.2013]


Medal Non-Article 5 ISAF dla naszej absolwentki

Zapewne nie wszyscy jeszcze wiedzą, że nasza absolwentka z roku 2011, mgr inż. Marta Staworowska była uczestnikiem Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, w ramach którego w roku 2012 połowę zmiany dziesiątej i połowę jedenastej spędziła w bazie Ghazni. Za nienaganną i ofiarną służbę otrzymała Medal Non-Article 5 ISAF, którym została odznaczona w dniu 14 marca br. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu. Medal Non-Article 5 ISAF (Non-Article 5 NATO Medal - International Security Assistance Force) jest międzynarodowym odznaczeniem wojskowym, nadawanym przez Sekretarza Generalnego NATO żołnierzom za ich udział w operacji międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa NATO.

Medalistce gratulujemy!

Więcej na temat Pani Marty można znaleŹć w artykule "Młoda, piękna i inteligenta" na stronie.

[Dodano 12.04.2013]


Główna nagroda Wrocławskiej Magnolii w rękach absolwentki architektury krajobrazu

W czwartek 11 kwietnia ogłoszono oficjalne wyniki konkursu. W gronie laureatów znalazło się troje absolwentów architektury krajobrazu. I miejsce ex aequo z czwórką laureatów innych wrocławskich uczelni oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł uzyskała:

Wanda SOBIERAJ za pracę pt. "Koncepcja projektowa systemu dla wód opadowych na przykładzie osiedla Kozanów we Wrocławiu"

Wyróżnienia oraz gratyfikację finansową w wysokości 2500 zł uzyskali:

Ada FUDAŁA za pracę pt. "Przestrzeń interakcyjna w mieście. Analiza problemu i koncepcja programowa wybranej przestrzeni we Wrocławiu"
Paweł MIESZKALSKI za pracę pt. "Zagospodarowanie wybranego zespołu poprzemysłowego - Port Miejski we Wrocławiu"

Pełny wykaz nagrodzonych i wyróżnionych absolwentów wrocławskich uczelni dostępny jest pod linkiem.
Laureatom oraz promotorom zwycięskich prac serdecznie gratulujemy!

[Dodano 12.04.2013]
Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na kolejną konferencję poświęconą wsi pt "Transformacje krajobrazu wsi Dolnego Śląska", która odbędzie się we Wrocławiu w dniu 14 czerwca 2013 roku.
Konferencję organizujemy wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a kierowana jest ona przede wszystkim do pracowników urzędów gmin. Stąd przyjęto jednodniowe spotkanie, w trakcie którego wygłoszone zostaną jedynie referaty zamówione (w tym zagraniczne. Na chwilę obecną mamy potwierdzenie z Czech, Niemiec i Ukrainy, czekamy na Rosję i Łotwę).

Zgłoszone na konferencję referaty, po kwalifikacji dokonanej przez Komitet Naukowy Konferencji oraz uzyskanych pozytywnych recenzjach, ukażą się w dwóch wydawnictwach, część z nich w monografii pt. „ Współczesny krajobraz wsi - szanse i zagrożenia”, a część w kwartalniku Architektura Krajobrazu. W chwili obecnej kwartalnik ten ukazuje się jedynie w wersji elektronicznej w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Udział w konferencji jak i druk artykułów jest bezpłatny. Podstawowe informacje dotyczące konferencji znajdą Państwo w komunikacie nr 1 (polska wersja + formularz zgloszeniowy / english version + application), a szczegóły prześlemy w komunikacie nr 2.

[Dodano 04.04.2013]


Wyniki KONKURSU ZAMKNIĘTEGO
NA KONCEPCJE PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
I. "RZEKA JUSZKA" i "WJAZD DO WOŁOWA"
II. "RUSKI PLAC"
III. "PARK GANCARZ", "PARK PRZED POLICJĄ" i "PARK PRZY SP nr2"

I kategoria:
"Rzeka Juszka" i "Wjazd do Wołowa"

I nagrodę o wys. 800 zł, zdobywa zespół:
16257, w osobach: Magda Bajak, Joanna Bryll, Marta Kępa, Agnieszka Surma

Wyróżnienia honorowe o wys. po 250 zł dla zespołu, zdobywają:
19122, w osobach: Justyna Pisak, Barbara Plackowska, Katarzyna Strzelec, Anna Stępień, Agata Łabuzińska Magdalena Malesak, Zuzanna Szaforz ,Monika Strzelec, Anna Siegień
11446, w osobach: Magdalena Leśniak, Justyna ŁuŹniak, Klaudia Mierzwa, Magdalena Subocz, Andżelika Mrozowicz

II Kategoria:
"Ruski Plac"

I nagrodę o wys. 1000 zł, zdobywa zespół:
91963, w osobach: Katarzyna Kucharzyszyn, Dorota Rejkowicz, Paulina Szczupak

Wyróżnienie honorowe, w wys. 300zł, zdobywa zespół:
12288, w osobach: Hanna Kubicka, Agnieszka Mikołajczyk, Sylwia Ukleja

III Kategoria
"Park przed Policją", "Park przy SP nr 2" i "Park Gancarz"

I nagrodę o wys. 1000 zł, zdobywa zespół:
26743, w osobach: Justyna Sosnowska, Paulina Sochacka, Agnieszka Pałgan, Dorota Łyskawińska

Wyróżnienie honorowe, w wys. 300zł, zdobywa zespół:
G98942, w osobach: Anita Nowak, Paula NiedŹwiecka

[Dodano 02.04.2013]

[Dodano 27.03.2013]


"Stoisko nr 1 było bez wątpienia najbardziej barwnym i zauważalnym stoiskiem na tegorocznych targach..."
Tak właśnie było na tegorocznych poznańskich targach branży kamieniarskiej KAMIEŃ-STONE.
ZOBACZ FILM[Dodano 22.03.2013]

II Dolnośląskie Dni Architektury Krajobrazu. Wrocław - Pawłowice 12.12.2012   ZOBACZ FILM

W dniu 12.12.2012 odbyła się II edycja konferencji Dolnośląskie Dni Architektury Krajobrazu zorganizowana przez Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jej uczestnikami byli uczniowie szkół średnich i ich nauczyciele oraz zaproszeni prelegenci. Obrady służyły popularyzacji kierunku studiów architektura krajobrazu wśród młodzieży szkolnej oraz wymianie doświadczeń i spostrzeżeń w dziedzinie nauczania w szkołach przedmiotów kierunkowych i kształcenia na kierunku architektura krajobrazu. Konferencja odbywała się w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Konferencyjnym w Pawłowicach.

Uczestnicy

Udział w II DDAK wzięli uczniowie oraz nauczyciele z następujących szkół średnich:
1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach.
2. Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu.
3. Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie.
4. Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Technicznych w Nysie.
5. Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku.
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. D. Chłapowskiego w Sławie.
7. III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy.

Podczas konferencji obecni byli następujący goście i patroni:

Andrzej Drabiński -Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Prorektor ds. rozwoju uczelni. Prezes Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.
Olga Raduchowska - kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
Ewa Kassner - przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
Marzena Molicka-Borucka- Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

Warsztaty plastyczne

Podczas konferencji odbyły się integracyjne warsztaty plastyczne na temat: "Architektura i krajobraz Pawłowic", w których wzięli udział uczniowie szkół średnich z regionu oraz studenci kierunku architektura krajobrazu z Naszej Uczelni . Efektem tych warsztatów, jak i wcześniej ogłoszonego konkursu na ten sam temat, było kilkadziesiąt interesujących prac ocenionych następnie przez jury.
Decyzją jury w składzie: prof. Piotr Błażejewski, prof. Alojzy Gryt, dr Anna Borcz, przyznano następujące nagrody w trzech kategoriach:
1. W kategorii prac nadesłanych przez studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na konkurs pt. "Architektura i krajobraz Pawłowic" przyznano trzy równorzędne nagrody. Otrzymali je: Beata Kozera, Maja Lisowska, Milena Pachołek.

2. W kategorii prac wykonywanych podczas integracyjnych warsztatów plastycznych w grupie uczniów nagrody przyznano:
1 miejsce - Emilia Sipora (Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie)
2 miejsce - Agnieszka Szczepańska (Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie)
3 miejsce - Paula Stanny (Technikum Architektury Krajobrazu w Nysie).
Wyróżnienie - Łukasz Banasiak (Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu)
- Damian Konstanciuk (Zespół Szkół Rolniczych im. T. Kościuszki w Namysłowie)

3. W kategorii prac wykonywanych podczas integracyjnych warsztatów plastycznych w grupie studentów architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nagrody przyznano:
1 miejsce - Marta Stawińska
2 miejsce - Katarzyna Marcinkowska
3 miejsce - Vitalii Gula
Wyróżnienie - Anna Wasilewska

Autorom wszystkich prezentowanych prac dziękujemy a zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy. J.B.


[Dodano 21.03.2013]

Z radością informujemy, że kwartalnik Architektura Krajobrazu/Landscape Architecture dostępny jest online. Można go pobierać jako pełny tekst lub przeglądać wybrane artykuły z lat 2010-2012. Wkrótce ukaże się najnowszy numer 4/2012 oraz pełne archiwum z roku 2009 (w przygotowaniu). Serdecznie zapraszamy do lektury!

 ONLINE
Jeśli któryś z artykułów nie wyświetla się poprawnie, zawiera błąd lub zauważyłeś inną usterkę, nie jest to efekt zamierzony - zgłoś to niezwłocznie administratorowi.

[Dodano 13.03.2013]


BURMISTRZ GMINY WOŁÓW
WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Ogłasza
KONKURS ZAMKNIĘTY
NA KONCEPCJE PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW:
I. "RZEKA JUSZKA" i "WJAZD DO WOŁOWA"
II. "RUSKI PLAC"
III. "PARK GANCARZ", "PARK PRZED POLICJĄ" i "PARK PRZY SP nr2"

Celem konkursu jest wspieranie nauki poprzez wyłonienie w drodze konkursu opracowania koncepcji projektowej zagospodarowania terenu dla następujących tematów: "Rzeka Juszka", "Wjazd do Wołowa", "Ruski plac", "Park Gancarz", "Park przed policją" i "Park przy SP nr 2". Wszystkie tereny opracowania znajdują się na terenie miasta Wołów, zgodnie z granicami określonymi na mapach sytuacyjno-wysokościowych oraz wytycznymi z projektu MPZP (stanowiących załącznik do Regulaminu Konkursu).
Załączniki do Regulaminu Konkursu:
Załącznik 8 - Oświadczenie i formularz zgłoszeniowy
Załącznik 7 - MPZP
Podkłady mapowe (załączniki 1-6):
Załącznik 1 "RZEKA JUSZKA"
Załącznik 2 "WJAZD DO WOŁOWA"
Załącznik 3 "RUSKI PLAC"
Załącznik 4 "PARK GANCARZ"
Załącznik 5 "PARK PRZED POLICJĄ"
Załącznik 6 "PARK PRZY SP nr2"

Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie określa jego Regulamin.
Uwaga, Wydłużony termin składania prac konkursowych!
Prace konkursowe można składać do 22.03.2013 (piątek) do pokoju 404M w godzinach 12.00-13.30.

Zapraszamy i życzymy powodzenia

[Dodano 08.03.2013 - aktualizacja 13.03.2013/21.03.2013]


W dniu 27.02.2013 odbyło się, w ramach zebrania pracowników i doktorantów Instytutu Architektury Krajobrazu UP we Wrocławiu oraz zaproszonych gości, spotkanie z prof. dr hab. Aliną Drapellą-Hermansdorfer. Zebranie dedykowane było Pani Profesor, a dotyczyło jej dotychczasowej współpracy naukowej i dydaktycznej z naszą Uczelnią. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnych podziękowań ze strony dyrekcji IAK, władz Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji oraz władz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a zakończyło kolorowym happeningiem i wspólnymi zdjęciami. Tematem przewodnim tej części spotkania były barwne ptaki, a inspiracją do tego monografia Pani Profesor pt. "Ziarno pod śniegiem".
Dyrekcja IAK[Dodano 28.02.2013]

trwa
KURS PRZYGOTOWAWCZY Z RYSUNKU ODRĘCZNEGO
dla kandydatów na studia na kierunku Architektura Krajobrazu

więcej informacji na: http://www.aqua.ar.wroc.pl/iak/rekrutacja.html

[Dodano 30.01.2013]

W poniedziałek, 21 stycznia, odbyła się prezentacja wyników pracy studentów III roku Architektury Krajobrazu w ramach przedmiotu "Projektowanie Obiektów Architektury Krajobrazu IV" i dotyczyła zagospodarowania przestrzeni publicznych w mieście Wołów. Wszystkie tematy projektowe realizowane były w ramach porozumienia o współpracy z władzami Wołowa. Na prezentacje prac przybył burmistrz miasta Wołów Pan Dariusz Chmura wraz z przedstawicielami Komisji Estetyzacji Miasta Wołów oraz Pan Tomasz Mrozek reprezentujący Instytut Astronomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Pomysły studentów spotkały się z bardzo pozytywną oceną wszystkich zaproszonych gości. Zespoły projektowe będą mogły wziąć udział w planowanym na koniec lutego konkursie, w wyniku którego najlepsze prace mogą liczyć na realizację.[Dodano 23.01.2013]


Edukacja Ekologiczna w Województwie Dolnośląskim

Dolnośląskie Międzysektorowe Forum Ekologiczne powołane zostało jako płaszczyzna do prowadzenia spójnej i uzupełniającej się edukacji ekologicznej przez wszystkie instytucje związane z tą tematyką. Forum jest płaszczyzną dyskusji nad wdrażaniem oraz ewaluacją i aktualizacją Programu Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska i ważnym elementem jego realizacji. III edycja Forum została zorganizowana przez Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią publikacji Edukacja Ekologiczna w Województwie Dolnośląskim na stronie Dolnośląskiego Międzysektorowego Forum Ekologiczngo w zakładce PUBLIKACJA.

[Dodano 4.01.2013]Zaproszenie na Koncert Noworoczny


Koncert Noworoczny połączony z aukcją prac plastycznych studentów i pracowników Instytutu Architektury Krajobrazu, znanych wrocławskich plastyków, a także specjalnych darów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Kardynała Henryka Gulbinowicza, ma już na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu kilkuletnią tradycję i na trwale wpisał się do kalendarza wydarzeń kulturalnych uczelni. Pieniądze uzyskane z tegorocznej aukcji, podobnie jak w roku ubiegłym, przeznaczone zostaną na Fundację Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. (...)

REKTOR
Prof. Roman Kołacz

Szczegółowe informacje oraz katalog licytowanych prac w wersji cyfrowej uzyskać można pod linkiem

[Dodano 4.01.2013]

Prezentacja projektów dla wrocławskiego ZOO

Na początku grudnia ubiegłego roku, na terenie ZOO we Wrocławiu, odbyła się prezentacja prac projektowych wykonanych przez studentów III -go roku Architektury Krajobrazu pod kierunkiem dra inż. arch. Jacka Burdzińskiego. Celem współpracy Naszej Uczelni z ZOO było przygotowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z terenami zieleni w części europejskiej Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego przy wybiegach dla żubrów, rysi, wilków, niedŹwiedzi i magotów gibraltarskich. Wiązało się z tym ściśle opracowanie czytelnego systemu wizualnego dla komunikacji pieszej. Podczas zajęć projektowych semestru letniego 2012/2013 pracowało nad tym tematem łącznie 17 osób w pięciu trzy- lub czteroosobowych zespołach w efekcie czego powstało pięć niezależnych koncepcji projektowych.

Jury pod przewodnictwem prezesa Zarządu ZOO we Wrocławiu Pana Radosława Ratajszczaka wybrało trzy prace, których założenia najbardziej odpowiadały kierunkom rozwoju i przebudowy przestrzeni publicznej naszego ogrodu zoologicznego i uhonorowało trzema kolejnymi miejscami. I tak miejsce I zajął zespół w składzie: Daria Książek, Justyna Makarska, Jowita Pyszczek, Justyna Sosnowska; miejsce II przypadło w udziale zespołowi: Robert Kołodyński, Wojciech Kowalewicz, Michał Michalski; III miejsce zajął zespół: Natalia Bańdo, Hanna Menzel, Zuzanna Popiel, Marta Korman. Wszystkie prace cechowały się szczegółowością opracowania i dużym zaangażowaniem ich autorów co podkreślił prezes ZOO po prezentacji. Autorom wszystkich prezentowanych prac należą się podziękowania oraz specjalne gratulacje dla zwycięzców.

Poniżej zamieszczamy postery ze zwycięskiej pracy.

otwórz w nowym oknie otwórz w nowym oknie otwórz w nowym oknie


[Dodano 4.01.2013]